Gastenboek

Onderaan deze pagina kunt u uw commentaar kwijt op de campagne "Red de Postbode". (Wilt u een vraag stellen, mail dan a.u.b. aan de webmaster.)

Reacties

Ik mag aannemen dat de bvpp dit meeneemt , maar de bvpp is een van de drie bonden die om de tafel zit. En om iets te kunnen bereiken moeten deze onderhandelaars wel een achterban hebben , die bereidt is . om de eisen kracht bij te zetten. Daar ontbreekt het helaas bij alle drie de bonden aan. Zoals je zelf al zegt ik weet niet wie het kaderlid is of wie je zou moeten bereiken.Een website van welke bond dan ook is toch ver weg van de werkvloer ., en uit eigen ervaring weet ik dat bppp en cnv geen kaderleden hebben op de werkvloer. En zoals je zelf aangaf op de site van de bvpp hoeveel reacties er zijn geweest, dan kun je niet zeggen , dat de leden zich heel erg druk maken omtrent een Sociaal Plan. Ik heb in ieder geval naar mijn bestuurder toe laten weten , dat het ook van belang is om in het komende Soc Plan aandacht te hebben voor de contracten < 25 uur. Ook voor de Cao hebben wij gepleit om voor b.v de deeltijdwerkers bepaalde artikelen naar rato te laten opnemen. Zodat de discussie niet meer kan gaan dat geldt niet voor Dtw. Eigenlijk zou je in het Soc Plan de ongelijkheid tussen personeelsleden kunnen betitelen als rechtsongelijheid, en daarbij de vraag stellen mag dit
@Opdebarricade: Ik ben wel lid van de bond, maar ik heb geen idee wie bij ons de kaderleden zijn (en mijn directe collega's zouden dat ook niet weten). Laat staan dat enig kaderlid zich bij ons bekend heeft gemaakt met de vraag wat wij graag in het sociaal plan willen zien. Maar ik mag aannemen dat een bond of een OC niet enkel mondelinge reacties in behandeling neemt, maar ook meeleest op de site van de eigen vakbond. Als de BVPP een oproep doet op de eigen site met de vraag "Wat wil jij graag in het Sociale Plan Terugzien? Reageer hieronder of via scretariaat@bvpp.nl", dan neem ik aan dat deze reacties gelezen worden en meegenomen in het overleg.
@Going Postal: Het Gastenboek leent zich niet voor de discussie , maar ik weet dat de OC Area NoordWest telkens heeft gepoogd om ook zaken voor < 25 uur te regelen. Bedrijf bleef volhouden dat zij voor die groepen werk zat had. Men vergat erbij te vertellen dat elke aanpassing van de wtr, ook voor hen een verslechtering inhield. Op de site van de bvpp zie jij vijf pagina,s met opmerkingen , mijn vraag is dan hoe is het dan toch mogelijk dat kaderleden op de werkvloer incl. de bestuurders , bijna geen enkele reactie ontvangen. Voorzet van de BLg SCB Asd is om in de cao alle regelingen naar rato toe te passen. Dit omdat cao nog steeds geschreven is uit het oogpunt voltijdmedewerkers. Wat de mensen met kleine contracten (bondslid) nu zouden moeten doen is bestuurders erop wijzen , dat ook de kleine contracten eigenlijk in het Soc. Plan dezelfde rechten zouden krijgen. Ik zal via mijn kanalen ook proberen daar aandacht voor te vragen. Maar medewerkers dienen niet af te wachten , maar hun rechten verdedigen
<marquee>Wat een mooie site</marquee>
@Op de barricade: Dat er op de uitvraag van de bonden mbt het Sociaal Plan niet gereageerd is, klopt niet helemaal. Alleen al in het gastenboek van de BVPP tel ik 5 blz met reacties (http://bvpp.nl/index.php/postnl/715-wat-wil-jij-graag-in-het-sociaal-plan-terugzien). Hieronder ook 2 van mensen die aangeven dat er ook wat voor kleinere contracten geregeld moet worden. Dat de meeste mensen hier niet aan denken komt denk ik doordat de meeste met overcompleetheid bedreigde mensen fulltimers zijn, die er wellicht niet altijd bij stilstaan dat alles wat voor hun beschikbaar is (Mobility, opleidingsbudgetten, talentenklas, enz) niet voor <25 uur geldt, en wellicht zich niet eens beseffen dat deze mensen ook overcompleet kunnen worden.
'Helaas plegen wij wel pensioenbreuk' is een niet juiste opvatting. Dit behoort in de onderhandelingen tussen werkgever en werknemer op tafel gelegd te worden. Aanvulling is vrijwel altijd een mogelijkheid die 'afgedwongen' kan worden bij een spoedig vertrek. Vanuit financieel oogpunt van de werkgever zal dit kostenbesparender zijn om pensioen aan te vullen tot de pensioengerechtigde leeftijd dan dat er doorbetaald moet worden aan salaris. Weliswaar is dat in ieder geval weer anders, maar als stelregel mag worden aangenomen dat deze werkgever, naar ik begrijp, weliswaar bepaalde zelfgekozen regelingen hanteert, waarbij de werknemer sigaar uit eigen doos krijgt voorgeschoteld. Een niet zo ideale situatie als u hier voorspiegelt.
@Op de barricade: De faciliteiten bij overcompleet zijn bij 25 uur of minder ronduit beroerd, want die zijn er nagenoeg niet. Het is dus ook niet mogelijk dat dit bij andere bedrijven slechter is, want wat kan er nu slechter zijn dan GEEN faciliteiten? Ik weet dat dit nog stamt uit de tijd dat PostNL de mensen t/m 25 uur wilde houden, en de grotere contracten wilde beëindigen, en dat het daarom zo is geregeld als het nu is. Maar PostNL is er al HEEL lang van op de hoogte dat je bij ontslagrondes enkel onderscheid mag maken tussen verschillende functies, leeftijd en aantal dienstjaren, maar niet tussen voltijd en deeltijd. Dus dat er voor de kleinere contracten niets geregeld is valt PostNL zeker te verwijten, en iemand die beweert dat het allemaal zo goed is geregeld is een fulltimer die alleen over z'n eigen persoonlijke situatie praat en niet verder kijkt dan z'n neus lang is.
Ik bedoelde natuurlijk: "het loon over die periode (waar je dus ook afstand van doet) is een HOGER bedrag dan de ontslagvergoeding".
@Going Postal: Willem heeft een punt , de faciliteiten bij een overcompleet, zijn bij Post niet de slechte, dat de 25 uurs contracten daar buiten vielen , was omdat volgens Post voor die groep van medewerkers werk genoeg was. Helaas wordt je door de werkelijkheid weer ingehaald , en blijken wederom de aannames (waar Post bekend om staat ) weer niet te kloppen. En worden door steeds een aanpassing in de WTR (OR) groepen de dupe en aangezien personeelsleden anno 2015 nog alles voor zoete koek slikken van de Directie , verandert er dus niets. Het Sociaal Plan loopt eind dit jaar af, en de vertegenwoordigers van de bonden zijn weer in overleg. Er is door de bestuurders uitvraag gedaan wat er verandert/aangepast moest worden, de reactie van de werkvloer is gewoon ijskoud , een enkeling reageert. Hoe wil je dan iets kunnen afdwingen bij de directie als je achterban ligt te suffen. Op het scb voltijdwerkers die contract krijgen van 31 uur , 6 uur per week minder en men denkt erover om het maar te accepteren. Hoe ver moet je de put in gedrukt worden.
Wat Wim Dijkman even vergeet in zijn lofzang op alle opleidings- en afvloeiingsmogelijkheden is dat deze alleen beschikbaar zijn voor medewerkers met 25 uur of meer. Heb je een kleiner contract en raak je overcompleet (en ja: dat gebeurt ook), dan krijg je niets. Ja, het aanbod om postbezorger te worden tegen een veel lager loon. Of je mag een beëindigingsovereenkomst tekenen en dan krijg je een klein beetje geld mee. Je doet dan wel "vrijwillig" afstand van de wettelijke opzegtermijn en je raadt het al: het loon over die periode (waar je dus ook afstand van doet) is een lager bedrag dan de "ontslagvergoeding". Een sigaar uit eigen doos kortom.
PETER! PostNL zit al een aantal jaren in een reorganisatie door terugloop van post (helaas) door internetverkeer. Ik heb altijd mijn zeggie gedaan positief of kritisch t.o.v. de reorganisatie, maar ik moet het bedrijf nageven dat wij (gelukkig) nog een afvloeiingsregeling kennen. Door "vrijwilligheid", - ik zet dit tussen haakjes omdat ik liever had gebleven tot mijn pensioen - of door overcompleet te zijn. In beiden gevallen krijgt men een som(metje) geld mee. Helaas plegen we hierbij wel pensioenbreuk....wat een hoop collega's niet in de gaten hebben. Ik denk nog 2 jr hooguit 3 en de post wordt op 3 dagen bezorgd. Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken en wat is wijsheid; Blijven of Weggaan!!! Daarbij hebben wij ook de mogelijkheid om een andere opleiding/cursus te volgen tot en bedrag van 5000 euro!! En bij menigeen bedrijf hebben de werknemers die mogelijkheden niet...sterker nog er zijn bedrijven waar je van de ene dag op de andere dag ontslagen wordt zonder dat je uberhaupt een ontslagvergoeding krijgt om nog maar te zwijgen over bedrijven die met een faillisement te maken krijgen en waar werknemers kunnen fluiten naar hun (resterende) loon. Ik heb gezegd!!!
Een tip die ik iedereen wil meegeven die bij dit bedrijf werkt (of: nog werkt). Mensen klagen steen en been op de werkvloer. Ook voor de mensen die op de nominatie staan om eruit te gaan, met of zonder 'zakgeld'. Roep nooit dat u weg wilt of dat u er genoeg van heeft. Grote kans dat het de onderhandelingspositie met de werkgever kan schaden als het tot een slotgesprek gaat komen. U zult er minder geld aan overhouden. Men zal denken: die wil toch weg. Dus zal men minder willen schikken. Ik kan het weten, ik ben een gepensioneerd troubeshooter en heb voor grote bedrijven reorganisaties geleid.
Die Lubach is weer een dachje met de stichting uitgeweest om toe te zien hoe de postwet wordt besproken. Gratis koffie met een koeck gedroncken en nog een backkie, en nog eentje. Kortom, heeft u er wat aan gehad? Neen. Dat antwoord staat al eeuwenlang vast. Als het bedrijf al niet bij machte is om het hoofd boven waater te houden, is er van u dan te verwachten dat u het tij gaat keren? Waanzin. Besteet uw tijd nuttiger.
Zat gisteren de gehele dag op de publieke tribune van de 1e Kamer , om het debat versnellen verhoging Aow bij te wonen (helaas geen werkende gezien), terwijl zij ook gedupeerd zij, want het naar voren halen van je pensioen betaal je dan uit eigen portemonnee. Maar als toetje stond ook nog op het programma de aanpassing Postwet betreffende de UPD oftewel de brievenbuspost. Die is niet rendabel, dus Post wil daarop bezuinigen , helaas zijn zij bij wet gehouden om deze dienst uit te voeren met een aantal criteria , waaronder Postkantoren/Brievenbussen/Overkomstduur/ Post heeft voorgesteld het aantal brievenbussen/Postkantoren met de helft te verminderen en als extraatje max 10% van de omzet op voor het verlies op de UPD af te schrijven. Het debat leek wel een aflevering van Farce Majeur met het lied bla bla bla, en Henk Kamp wierp weer rook gordijnen op met zijn zalvende stem. Nergens kritische vragen nergens waarom Sandd v.v de UPD niet uitvoer terwijl dat wel mag. U en ik weten het antwoord. Dus wet zal wel aangenomen worden dus zal de kwaliteit dienstverlening nog verder afnemen en nog meer mensen op straat komen te staan
Wat een gezeur, en dom gelul, er wordt door jullie totaal niets ondernomen, en dat weten zij bij PostNL maar al te goed. dus slappe was bij de postbode..Ben tevreden met je werk. Ik ben dit ten minste wel en werk er met plezier. En met een salaris dat nergens voor dit werk te verdienen is.2100.00 Euro netto.
"Door der laatste der", Herna en haar tig "rovers" gaan echt niet op hun zelf bezuinigen. Ze zouden wel gek zijn! Nee uitbuiten van de huidige malaise in "werknemersland" en zichzelf heerlijk verrijken met ongekende salarissen plus bijbehorende bonussen dat is hun grote doel. Maar dat wist u al wel.
Ik was afgelopen week even op het sorteercentrum in Amsterdam en zag daar een oproep hangen van het Management naar aanleiding van stoeltjes in de koffiecorner waarvan de zittingen waren kapot gesneden. Een oproep voorzien van foto's van de vernielingen om de dader te ontmaskeren. as het baldadigheid of is het toch onderhuidse spanningen en/of frustratie of misschien wel machteloze woede!??!! Leve de bezuinigingsdrang van de groene toren in Den Haag. De ontvangsruimte gesloten..het beveiliginspersoneel weggesaneerd.....waar gaan we nog meer op bezuinigen...Herna??!! Wordt het niet eens de allerhoogste tijd dat er nu (ook) eens in de Top wordt bezuinigd!!
@ Laatste der..... De privatisering is wel degelijk een fout geweest. Dat mensen vroeger veel tijd in hun zak staken is ook niet goed, maar je doet nu net of dat inherent aan een overheidsbedrijf is, en dat is niet zo. Op het moment dat een bedrijf geprivatiseerd, wordt zal het op enig moment extern kapitaal willen aantrekken, en een beursgang is dan het logische gevolg. Privatiseren zal dus heel vaak leiden tot een beursgang, met als gevolg (groot)aandeelhouders en hedgefunds die alleen maar snel willen cashen, en niet geïnteresseerd zijn in de toekomst op langere termijn van een bedrijf. Zelfs in een land als Amerika, waar ze het vrije marktmechanisme en het liberalisme zo ongeveer uitgevonden hebben, is het postbedrijf nog in staatshanden. De tweede grote fout is de liberalisatie geweest. Peter Bakker was daar een grote fan van, want wilde graag uitbreiden in het buitenland. Nederland, als altijd de gekke Henkie van Europa gooide als eerste de postmarkt volledig open, waardoor we aan alle kanten beconcurreerd werden, vaak op een oneerlijke manier. In het buitenland beschermd men de eigen werknemers veel beter, dus daar kreeg PostNL maar moeilijk voet aan de grond.
Worden de bussen vandaag 14-05-2015 niet geleegd want er staat buslichting vrijdag als dat zo is is er weinig post vrijdag zo kun je de dal dagen ook invullen dus. Maar misschien niet goed gedraaid kan ook zijn wie weet dit
REBEL.....Je maakt 1 denkfout..dat het bedrijf geprivatiseerd is daar is niks mis mee. Want zoals in het verleden zomers (regelmatig) om 10/11 uur klaar te zijn en al je diensturen betaald te krijgen dat kon natuurlijk ook geen standhouden! Dat het bedrijf naar de Beurs toegegaan is, dat had nooit mogen gebeuren!! Ceo Bakkertje die op zijn 35 ste binnenkomt wandelen en 10jr later weggaat en uiteindelijk in 10jr tijd 31.000.000!!!!!!!! in zijn zakken heeft gestoken. Hij had 2 heilige woorden Innoveren en Expanseren....van PTT naar TPG naar TNT en vervolgens PostNL. Eerst blauw/grijs....vervolgens rood/bruin om voorlopig te eindigen met oranje/zwart.. De ene verandering was nog niet klaar of de volgende stond alweer op de rol. Kantoren werden gesloten.. materiaal werd afgeschreven en weggegooid..tot aan nieuwe tassen van TNTPOST toe...gewoon in de container. Karretjes die je naast je werkplek moest neerzetten...nooit gebruikt.....20 nieuwe karretjes staan weg te roesten! Kapitaalvernietiging noemen WIJ dat...Neeeeeee geen Bedrijfsrisico! Toen we in de jaren '90 naar de beurs toegingen riep ik op de werkvloer..EINDE POSTBODE!! Stemmingmakerij riepen ze!! De Zakkenvullers!!!!
@Rebel: De privatisering van de postmarkt zou de kwaliteit en de markt vergroten, werd door de hi bye's, haai baai's en high buys de wereld ingslingerd. Ja ik zie het. Realiteit is nu dat post nl straks alleen nog op din, don en zaa bezorgd, en Sandd op din en vrijd. Dat noem IK geen verrijking van de postmarkt, of praat ik nou poop? De eerste die na de privatisering gemolestreerd werd was inderdaad de UPD (brievenbuslichting). Vroeger kon je vrijdags om 19 uur je brief nog kwijt in elke lullige brievenbus, was dan op zaterdag al bezorgd. Tegenwoordig door alle bezuinigingen is de buslichting overal al om 17 uur. Gooi je dus op vrijdag om 19 uur nog iets in de brievenbus (normale tijd voor iemand die na zn werk en avondeten nog iets wil posten) komt het pas 4 (!!!!) dagen later aan (zaa, zon, maa,din). Vandaag gepost, morgen bezorgd. Ja ik zie het. Zeg maar gerust over een week bezorgd. Degene die dat verzonnen heeft die verdient toch wel een hele grote pluim. Die hele privatisering, dat hadden we al VEEL EERDER moeten doen, denk 1970 zou een mooi afgerond jaar daarvoor zijn geweest. Lang leve de privatisering.
Beste collega’s, In het komende nummer van Post in Beweging willen we graag meer aandacht besteden aan het dreigende verlies van werk bij de Sorteercentra Brieven en de VBL-en. PostNL is bezig onder het mom van WerkTijdRegeling, vaste collega’s en grotere contracten te vervangen door flexibele kleine contracten. Bij de sorteercentra speelt de invoering van de SMX een rol, bij de VBL-en is een verdere inkrimping gaande. We vragen jullie reactie op de volgende vragen: Wat vindt van de overcompleet-verklaringen? Wat vindt je van de te kleine werkpakketten? Wat voor acties zijn nodig om op te kunnen komen voor werk en je loon? Wat voor eisen moeten postwerkers stellen tegenover de gevolgen van verdergaande automatisering? Bij voorbaat dank voor jullie reacties, het is voor ieder postwerker van belang om kennis te kunnen nemen van de ervaringen en de mening van andere postwerkers bij de verschillende onderdelen van PostNL. Overigens worden alle reacties vertrouwelijk behandeld. Post in beweging Hembrugstraat 148 1013 XC Amsterdam telefoon: 020- 7855911 contact: 020 - 6206037 pib@rodemorgen.nl
@Postbot : Waar Post zich mee geconfronteerd voelt is de UPD, dat is maar 7 % van de totale poststroom . Post is verplicht dat te verzorgen , terwijl Sandd de krenten uit de pap mag vissen. De UPD zeg maar de buslichting kan nooit en te nimmer rendabel zijn, dus heeft Post al een achterstand . Daar komt bij dat Sandd geen minimumloon hoeft te betalen , en dat zij zelf een lager tarief per aangeboden poststuk mogen hanteren , dan Post bij haar klanten mag. Men verzorgd beide bestelling Post maar de een heeft een molensteen om zijn nek en de andere mag alles doen wat de Heer verboden heeft. Een wedstrijd Barcelona tegen het bierbuiken elftal doe nog een rondje. De uitslag is gekend. Een Europesche Markt , Bakker kreeg er een natte broek van in 2010 maar vjjf jaar later is al het geinvesteerde geld voor Jan met de Korte achternaam verbruikt . En wie zal dat betalen Zoete lieve Gerritje , niet iemand van de RvB of RvC of een aandeelhouder , nee de oplossing is nog harder reorganiseren ,.Hoera we hebben weer het vierkante wiel uitgevonden, en het personeel staat er als lulletje rozenwater bij te kijken , i.p.v van zich te verdedigen
@Rebel: naast dat algemeen nuts gedoe, komt er bij postbezorging ook nogeens het probleem bij dat het logistiek nietmeer fatsoenlijk haalbaar is als 2 postbedrijven dezelfde route lopen. Kijk, privatisering in de ziekenhuizen, het ene ziekhuis ligt in A'dam, de andere in R'dam. Die lopen elkaar niet in de weg. Idem de bakker en slager, ieder zn eigen plekje. Echter, als postbedrijf 1 twee km heen en terug moet gassen naar een afgelegen boerderij om daar 1 enkel briefje te bezorgen, en vervolgens postbedrijf 2 DIEZELFDE route van 4 km moet begassen per auto/brommer, voor 1 kaartje, dan kun je nagaan dat ergens toch rotte appels moeten zitten, onder degenen die dit bedacht hebben. Dit soort idiote dingen heb ik bij bakkers/supermarkten etc nog niet gezien. En dan heb ik het nog niet eens over de vervuiling, inlaatgassen etc, maar dus puur om het geldsmijten. Algemene burgerrechten worden aan kant geschoven om handjevol aandeelhouders te pleasen. Dat is hetzelfde als dat ene gast uit het verleden zei vanaf vandaag gaat het eten op de voedselbon, en is het brood nietmeer kwalitaitief goed, omdat IK het wil. Miljoenen hadden het nakijken.
@Postbot : Sommige diensten behoren nu eenmaal zoals de Belgen het noemen tot Algemeen Nut. Dus gas licht water zorg en post, dat zou geleverd moeten worden , kort door de bocht tegen kostprijs. In principe was er met dit systeem niks fout , iedereen betaalde mee. Een foutje in dit systeem men liet het een bodemloze put worden. Dat vond Regering niet leuk en we gingen de Nutsbedrijven privatiseren, opeen betaald niet iedereen meer mee maar zij die er gebruik van maakten, dus toch minder inkomsten , ja dat kan niet in een bedrijf dat het woord markt conform gebruikt. En daar begon dus de ellende. Eigenlijk zouden de Nutsvoorzieningen weer terug dienen te komen , met dien verstande dat men wel de eigen broek dient op te houden. Ik denk dat er een hoop ellende zou verdwijnen in Nederland
Met enige regelmaat las ik verhalen hier op Reddepostbode. In het verleden schreef ik ook weleens, dit is helaas steeds minder geworden. Ik schrijf nu wel om iedereen heel veel sterkte te wensen bij zijn of haar loopbaan bij dit bedrijf en ik hoop dat het nog jaren zal duren, al betwijffel ik dit. Ik zal zaterdag na 14 jaar mijn carriere bij PostNl stoppen omdat ik een andere baan heb gevonden. Ik wil iedereen bedanken voor alle reacties, de bijeenkomsten en alles wat er bij kwam kijken.
25jr bij dit bedrijf gezeten en natuurlijk was het niet altijd kommer en kwel!! Mooie tijden meegemaakt..maar vooral de laatste jaren ook slechte. Dat het bedrijf ging privatiseren...dat snapte ik nog wel. maar een dienstverlenend bedrijf dat naar de beurs toestapt dat begrijp ik niet. Want hoe je het wendt of keert uiteindelijk komt men bij het te (dure) personeel uit. Want natuuuurlijk moet het aandeel voor de externe aandeelhouders..minstens op peil blijven! Want stel je voor dat hullie niet meer naar hun 2e huis op Bonaire kunnen om daarna met de zeilsloep het water op te gaan..dan is Leiden in last. Maar dat jij (lees;Ik) door vroegtijdig weg te gaan pensioenbreuk pleegt dat je aardig veel geld kost daar lult het bedrijf niet over. En dan nog durven vragen (meerdere malen) waarom jij de Betrokkenheidsmonitor nog niet hebt ingevuld! Meneer de Directeur...hoe zou u reageren wanneer Mevr. Verhagen vraagt of u 2mnden lang een net afgestudeerde student mee wilt laten lopen, die u vervolgens mag inwerken en na 2mnden mag u dan ophoepelen. Hoe zou u reageren?!!!
Ik kreeg enige tijd terug een emailtje van het Burger Opsporingen Netwerk (BON). Hoe toepasselijk, naast het betalen van kinderachtige BONnen zijn we dus ook al goed onze kop in gevaarlijke crimineels zaken te steken. Afijn, er werd gewaarschuwd GEEN gratis sleutelhangers van Roemenen bij benzinestations aan te nemen, want er zit GPS frequentie in (sateliet verbinding) zodat bendes precies weten wanneer je met je auto de kloten op bent, en wanneer thuis. Dus jongens, zo duur kunnen die chips dantoch niet zijn. Ik stel danook voor; iedereen die wil weten of zijn vermiste post straks in de vijver ligt, bij de buren in bus, of misschien wel reeds bij de afvalverwerker; schaf ook eens zo'n ding aan. Kopen, laten meegaan met brief, pakje of zending, en vervolgens weer inleveren (statiegeld erop). @Rebel: pffff, 5 km heen en 5 km terugrijden naar boerderij in Schotland om 1 brief te bizorgen. Geen wonder dat de postmarkten overal in zwaar weer zitten. Efficiency en landelijk-dekkend laten te wensen over. Maar dat kwartje is nog niet bij iedereen gevallen. Postnl samen met een of ander Brits achteraf-postbedrijfje LDC een postdienst opzetten???? haha, wat n administratie frustratie.
@Wim : Ondanks alle ellende , wens ik je, al het goede toe. Met de toon, bedoelde ik te zeggen dat je het hart op de juiste plek hebt zitten. Maar soms vangen we meer vliegen met stroop dan azijn. Je kan trots zijn je hebt geprobeerd om anderen te helpen en daar mag je op terugkijken. Het ga je goed
Men is bij Post goed in reorganiseren, maar voor de rest is het huilen met de pet op. Britse tegenslag voor PostNL' AMSTERDAM (AFN) - De afgebroken samenwerking tussen PostNL en LDC in Groot-Brittannië is een tegenvaller. Dat stelde analist Marc Zwartsenburg van ING donderdag. Naar PostNL Koninklijke detailpagina > PostNL meldde eerder op de dag dat het plan om samen met LDC een Britse bezorgdienst op te zetten niet doorgaat. PostNL houdt alle opties voor de bezorgdienst open. Volgens Zwartsenburg bood het plan de mogelijkheid om de winst per aandeel van PostNL met 2 à 3 procent te verhogen. ING handhaafde zijn koopadvies op het aandeel PostNL, dat donderdag rond 09.55 uur 0,5 procent in de min stond op 4,39 euro.

Pagina's

Reactie toevoegen