Gastenboek

Onderaan deze pagina kunt u uw commentaar kwijt op de campagne "Red de Postbode". (Wilt u een vraag stellen, mail dan a.u.b. aan de webmaster.)

Reacties

Helaas jan Splinter , zo werkt nu eenmaal Democratie. Vorig jaar is er zelfs bij de postbestellers een cao bindend verklaard die met een nieuw gevormde vakbond was afgesproken. Om het nog duidelijker ten maken dit voorbeeld drie mensen besluiten tot oprichting van een vakbond, men schrijft zich in .en zie hier er is weer een club ie mag onderhandelen met PostNL. Nu leg PostNL een cao op tafel waarbij de andere drie zeggen no Way maar die 3 krijgen van PostNL een kadobon als zij akkoord gaan > dit doen zij dan is er een cao die dan enkel nog tegengehouden zou kunnen worden door de Minister ,{want die moet de cao bindend verklaren). En ik kan mij de tijd niet heugen dat een Minister dat niet gedaan heeft in welke tak dan ook. Hier zie je dat je in de steek wordt gelaten door je zogenaamde solidaire collega's men is nog te beroerd om over hun eigen portemonnee te stemmen. Mij valt het nog mee ongeveer 15% ,dus 85% van Postpersoneel verdient dus duidelijk genoeg. Dus Tante Herna er zit nog genoeg lucht in de salarissen van het personeel
Op een FNV ledenbestand van 4500 PostNL mdw. hebben slechts 690 leden hun stem uitgebracht. Bedroevend ! Op die manier is een stemuitslag toch niet maatgevend.
Nu de rivierstanden weer op peil zijn kan a.s zaterdag de flessenpost weer aangeleverd worden. Bij deze Post-stroom kan PostNL niet garanderen dat de post binnen een jaar op hun plek is > Doordat GB uit de EU stapt is het ook niet meer mogelijk om voor Groot Brittanie post aan te nemen. En heb je de collega's in Nijmegen als steun toegezegd , of blijft men als een blind paard rondjes rennen richting de afvoerput
Bij ons in Best loopt ook een vrouwelijke (tenminste dat neem ik aan) generaal rond, loopt als een havik of ze maar iets kan ontdekken wat niet mag, wat zij wel mag is veel roken in de baas zijn tijd, zal wel voor de zenuwen zijn. Verder weinig positief in de omgang met de medewerkers, maar dit zal wel standaard zitten in de selectie. Beslist geen aanwinst, althans voor de werkers.
Waar blijft de rest van de Postale medewerkers, uiteindelijk vallen we allemaal onder de vlag . En de verstandhouding PostNL /medewerker staat niet enkel in Nijmegen onder druk. Laat Nijmegen weten , dat je hun steunt . Mail desnoods de bestuurder dat het bij jullie ook de spuigaten uitloopt , en dat je ook bereid bent om in actie te komen. Wat deze problemen staan niet op zich zelf, doordat PostNL enkel maar Eurotekens in de ogen heeft moet alles en iedereen daar voor. Dus snijden ze telkens in de WTR vliegen nog goedkopere krachten in, halen van andere vestigingen personeel etc etc. Wanneer is het voor de Postale medewerker genoeg , en doet het licht uit en de poort op slot
Gisteravond laat ( bij mij rond 10 uur) viel er nog een brief van PostNL op de mat).Vandaag hebben wij het werk in Nijmegen desondanks 2 uur neergelegd. Rond een uur of 7 vanochtend kwam een touringcar met medewerkers van filialen uit Den-Haag, Amersfoort en Utrecht binnen.Om 6 uur vanochtend stonden er al een zwik beveiligers bij de poort. Om 8.30 uur begon de staking, waarop ons werk meteen overgenomen werd door de ingereden medewerkers van andere filialen. Als je naar binnen wilde om naar de wc te gaan stonden er meteen beveiligers om je heen. Naar de wc mocht wel, of naar je werkplek om te werken;je mocht nergens anders heen. Een collega van mij is door 3 beveiligers geïntimideerd, omdat zij een collega,R, die nog binnen was wilde vragen om mee te doen (deze collega R was bang) Na de staking wilden wij terug naar binnen en werden tegengehouden door de beveiligers. Alsof wij een stelletje hooligans/zware criminelen waren. We mochten niet door de poort totdat 1 of andere bobo toestemming gaf. Wat wel weer mooi was: postbezorgers van het autobedrijf die spontaan de toegang tot de poort blokkeerden.
Stakingen in Nijmegen, tweede in 1 week tijd. Vind je het gek, pakjes rijzen de pan uit, met name Chinese drul en Bolcom, maar toegeven dat de post meer wordt, ho maar. De post kan geen werknemers meer vinden, vind je het gek nu ze als eis stellen dat je een smartphone moet hebben vooraleer je mag voorbereiden en wegbrengen. En als ze er al eentje hebben, wie wil hem voor zijn werk inzetten, kunnen straks via wifi en GPS zien of je op het toilet zit, op momenten dat je je niet uit de naat werkt. Hadden hier in Nijmegen beter de oude garde kunnen houden, dan hadden ze tenminste nog iets.
Laatste nieuws actie Nijmegen te vinden op www.blg.ophetwerk.nl Betuig Uw solidariteit met Uw collega's die het beu zijn. De Urenroof moet stoppen , reële werktijden . Maar PostNL stuurt aan op een confrontatie. Lees wat de BLG Nijmegen te horen krijgt van lagere leidinggevenden. waarin duidelijk de minachting richting personeel uit spreekt Hoewel PostNL dan zegt daarin herkennen wij ons niet
Terecht dat ze in Nijmegen het werk neer gooien . De werkdruk hier in Amsterdam is ook veels te hoog . Niets zeggende Teamleider die met zijn armen over elkaar staat en de hele dag niks anders doet..De lul kijkt in de ochtend niet uit het raam anders heeft hij in de middag niks meer te doen .En jij moet je het snot voor je ogen werken om hem maar goede cijfers te laten halen. Zo is het tegenwoordig
Uit die gesprekken komt ook naar voren dat elders nu kasten “leeg staan”. Oftewel PostNL vult het ene gat met het andere om maar niet te hoeven wijken voor de gerechtvaardigde eisen van de collega’s uit Nijmegen. Ondanks onze inspanningen om te de-escaleren kan ik niet ander constateren dat PostNl frontaal in de aanval gaat. Als bestuurder roep ik dan ook op, dat jullie de werkvloer informeren over wat gaande is en mensen alvast op te roepen geen stakingbreker te zijn en geen besmet werk te aanvaarden na afloop van het ultimatum aanstaande maandag. Ten aanzien van besmet werk kan dit ook een beroep betekenen op Transport op het moment dat werk/post van Nijmegen naar elders wordt verplaatst (voor zover mogelijk). En uiteraard op omringende VBG/VBL. Nu verschuift PostNL nog werknemers de volgende stap is wellicht om het werk zelf te verschuiven. Samenvattend Verspreid het artikel uit het NRC Informeer je collega’s over stakingsbreken en besmet werk Informeer of er gaten vallen op andere vestigingen nu er personeel naar Nijmegen wordt verplaatst (en laat het ons weten) Met strijdbare groet!
Ontwikkeling Nijmegen, Gisteren is er nog uitgebreid mail contact geweest met PostNL waaronder de heer Rodenboog. Die ook verzocht heeft geen verdere collectieve acties te gaan houden. Ik heb hem persoonlijk via de mail toegezegd dat ik mij persoonlijk daarvoor ga inzetten om deze zaterdag geen acties te houden. Gisteravond heeft de BLG besloten zaterdag geen actie te houden en heeft via de mail dit naar de collega’s Nijmegen gecommuniceerd. Vanochtend bleek dat er 20 medewerkers van buiten Nijmegen zijn “ingevlogen”. Hiermee sloeg gelijk weer de vlam in de pan. Onze BLG leden hebben tot rust en kalmte gemaand. De medewerkers Nijmegen zijn verbijsterd dat met de huidige bezetting er kennelijk extra mensen nodig zijn en er intussen een personeelsreductie aan komt. Anderszins kan ook geconcludeerd worden dat PostNL duidelijk aangeeft “voor jullie twintig anderen”. Een totaal respectloze benadering van jullie Nijmeegse collega’s en een duidelijk “voor signaal” dat PostNL niet gaat wijken en mogelijke stakingen gaat “breken”. Onze kaderleden manen tot rust en kalmte en zijn in gesprek met de 20 collega’s. Uit die gesprekken komt ook naar voren s
Kreeg wel een reactie van het NRC omdat ik melde dat werkdruk bij PostNaLatig al speelt van 2005. De zak aan Bakker ,2010 Arboned rapport . en nu de ontkenning terwijl men in het principe akkoord men het erkent
Wow! :-/
Medewerkers PostNL Nijmegen leggen werk neer De staking was donderdagochtend en duurde een uur. De medewerkers klagen over hoge werkdruk. http://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/16/medewerkers-postnl-nijmegen-leggen-uur-lang-werk-neer het kan dus wel , van je afbijten
Neem in Nederland een voorbeeld aan de Franse vakbond CGT. In Parijs zijn opnieuw tienduizenden op de been TEGEN de Franse arbeidswet. Dáár wordt niet geheuld met de werkgever !
Voor elke medewerker die voor het principe akkoord getekend heeft, mar ook anderen > Hoe bedrijft PostNL zaken: PostNL was niet duidelijk over tarieven postvervoer' http://nu.nl/economie/4276029/postnl-was-niet-duidelijk-tarieven-postvervoer.html Trek dit door naar het personeel , dan wordt een hele hoop duidelijk. en als tweede wil ik de aandacht vestigen op de mentaliteit van werkgevers in het algemeen en hun huilen tegen de maan. misleiding houdt onze lonen laag https://1meikomitee.net/html/Bu.50.L.misleidinghoudtonzelonenlaag.html Hierin leest U hoe U voor de gek wordt gehouden door werkgever en (R)overheid. De vraag is hoe lang laat U zich nu nog bedotten ( en dat is netjes uitgedrukt). De bal ligt nu weer bij U personeelslid , als U niet in actie komt ,heeft u straks weer minder uren , minder salaris en minder secundaire voorwaarden. Uw vaste baan is dan echt een Flex baan met Flex betaling
Toen ik de uitslagen van het stemmen van leden FNV zag en later van BVPP leden ging er toch bij vraagtekens spelen, want kijk goed het ligt wel heel opvallend dicht bij elkaar de uitslagen net nog niet identiek. Beetje vreemd toch en wel heel bijzonder!!! Zal er meer spelen reikt de arm van het bedrijf toch verder dan wij denken. FNV: BVPP: Voor 55% Voor 56% Tegen 43% Tegen 41% Neutraal/blanco 2% Neutraal/blanco 3% Ja, jullie zien het wel heel opvallend allemaal dat 2 verschillende bonden bijna zelfde uitslag hebben. Vriendjespolitiek bijvoorbeeld???? Connectie van Agnes Jongerius (voorheen voorzitter FNV) als Raad van commissaris zou dat meespelen??? Wie zal het zeggen en als ons dit soort dingen opvallen en er in blijven trappen, dan zal er nooit wat gebeuren. Dit is mijn mening en kijk zelf naar de uitslagen wat jullie er van vinden qua wel heel toevallig behoorlijke gelijkenis.
Opnieuw heeft de achterban van de vakbonden zich laten misleiden. Hoe dom kun je zijn ? Frustrerend en bedroevend voor de strijdbaren. Solidariteit en activisme zijn hedentendage ver te zoeken. Verwacht andersom bij de eerstvolgende CAO-onderhandelingen geen solidariteit van de 55-minners. Deze groep wordt de komende periode het vel over de oren gehaald. De uitslag van de stemming is typerend voor de tijdgeest.
Weer 15 maanden van verslechteringen heeft de postale medewerker geaccepteerd. Het leger ontevredenen stijgt wel , maar de grote vraag is , Is men bereidt om ervoor te gaan. Mijn inziens heeft de Postale medewerker , sinds de actie in Rotterdam 2005 , jaarlijks enkel maar ingestemd met verslechteringen , onder het mom an dan verlies ik mijn baan. als je terugkijkt op die periode , dan blijkt dat je hoe dan ook het haasje bent geworden. Je had in 2010 gewoon de poot stijf moeten houden als werknemer. De bestuurder gaan nu verder voor de komende cao onderhandelingen ¨ Maar we leggen het sterke signaal van de tegenstemmers niet naast ons neer, benadrukt bestuurder Ger Deleij: 'We maken een uitgebreide analyse van de stemmingen en komen daar nog op terug. Wij, én PostNL mogen dit signaal niet negeren. De pijnpunten waar mensen mee komen, zijn reëel en van groot belang. Na de zomer beginnen we al met de voorbereidingen voor het nieuwe cao-traject en dan kunnen we met deze punten beginnen.' Dit betekend voor de werknemers en leden van PostNL, laat hen weten wat U van plan bent , want als u in de stoel blijft hangen is het voor hen simpel TEKENEN BIJ KRUISJE
Goed of slecht : De besprekingen zijn afgebroken en zo te zien gaat men niet verder. Wel wordt verwacht dat er nu andere gegadigden zijn , nu PostNl te kennen heeft gegeven wel open te staan voor een overname bod. Dit zou het goede geweest kunnen zijn als PostNL ,,Bpost had gaan heten Verhagen Meerdere bronnen hadden aan het FD gemeld dat bestuursvoorzitter Herna Verhagen zou opstappen als de overname doorging. Een bron meldde aan het FD dat van Nederlandse kant zou zijn ingezet op een prijs van ruim € 6 per aandeel PostNL. Bij het stilleggen van de beurshandel op vrijdag kostte een aandeel PostNL € 3,86. Begin vorig jaar was dit overigens nog bijna € 5.
@Pietje: Wat jij noemt bestaat al lang niet meer .Bij een reorganisatie dient het afspiegelings-criterium gehanteerd te worden. Dus niets enkel ouderen eruit > Dat PostNL versneld van zijn ouderen af wil is duidelijk, dat dit niet zomaar kan ook. Dus houdt men een zogenaamde lekkere worst voor. Maar de Roverheid heeft een aantal jaren geleden , alle leuke openingen voor het wegzetten an een redelijke ontslag vergoeding, al tot een minimum beperkt, zodat je nu van al die centen weinig overhoudt. Toch is iedereen die dit zou overwegen aan te raden om een adviseur in de arm te nemen om te bezien hoe je dit eventueel zou voordelig mogelijk kan wegzetten . Uiteindelijk is daar ook een pot voor: Op deze manier het personeel eruit werken , mag wel want dan zijn het persoonlijke afspraken . En dan heeft PostNL haar handen weer vrij om goedkoper personeel aan te nemen en de twee/drie deling verder uit te bouwen. Zodat personeel nog meer tegen elkaar kan worden uitgespeeld. Dat heet verdeel en heers politiek , en daar is PostNL meester , een wij te blind om het te zien. wij kafferen liever een collega af Zo speel je PostNL juist in de kaart
'Belgisch Bpost wil PostNL overnemen' is dit goed of slecht nieuws ?.
Bpost doet overnamebod op PostNL. Inschrijvingen voor de taal cursussen Frans en Vlaams staan nu open, tevens worden er nog postbezorgers gezocht voor de vestigingen Sint Job in het Goor en de Berg van Hoei. Het gaat zo slecht met de Nederlandse Post volgens onze Directie , dat snijden en nog meer snijden nodig is om te kunnen overleven. Toch vreemd dan dat een kleinere Bpost ,PostNL dan wil inlijven , en dat in een nog steeds krimpende en bijna niet winstgevende markt. Of heeft Tante Herna ons altijd zand in de ogen gestrooid en belaze....... Zie ook www.blg.ophetwerk.nl
PostNL was vorig jaar goed voor een omzet van bijna 3,5 miljard euro. Er werken ruim 49.000 mensen voor de post- en pakketbezorger in dertien landen wereldwijd. Bpost heeft een kleine 25.000 mensen op de loonlijst staan en behaalde in 2015 een omzet van 2,4 miljard euro. Met minder mensen meer omzet.
PostNL komt waarschijnlijk maandag met een persverklaring naar buiten rond de berichten dat het Belgische Bpost interesse heeft in een overname van het postbedrijf. Het einde is in zicht
STEM TEGEN. De Ouderen krijgen een royaal aanbod bezorger te worden, de ouderen krijgen een ton tot een halve ton vertrekpremie mee, de ouderen hoeven niet naar Mobility, etc etc. De jongeren (55 min) moeten bij vertrek, na hun afkoopsommetje en enkele maandjes ww, echter hun huis straks opeten. En de bonden die keuren dit maar allemaal goed. In een normale sector gaan bij reorganisaties de ouderen eruit (zitten toch al tegen pre-pensioen) en blijven de jongeren. Ook van de ouderen verwacht ik dus enige solidariteit en ethisch besef.
De BVPP zogenaamd de bond voor postmensen die laat mensen niet meer reageren anoniem op hun website. Dit vanwege het feit dat ze 'zure' reacties kregen en ook van mensen die niet lid van hun waren (hallo misschien oud leden die juist opgezegd hebben vanwege zulke gedachtes). Het feit dat ze bij die tekst 'zure' zetten zegt genoeg dat ze gewoon maling hebben aan hun leden en dat die leden eigenlijk maar zeikers vindt. Dan moet jij als werknemer zelf actie gaan ondernemen op de werkvloer, maar zo een bond moet jouw dan vertrouwen geven dat ze achter je gaan staan dan. Nou denk het niet als je zo praat over leden, niet leden of oud leden. BVVP een verlengstuk van het bedrijf en al die bonden zijn nu ook weer in de maling genomen nu BPost overname wil doen en bedrijf dit al wist tijdens CAO onderhandelingen. Top loopt straks lekker fluitend de deur uit met een dikke bonus en lachen maar in hun vuistje van dat hebben we mooi voor elkaar gekregen zo alles uitkleden en wachten op een overnamebod en onze bonussen.
@Jan Splinter : De vakbonden kiezen, hebben de leden hun vakbondsbestuurders enige ruimte gegeven , om tot een ander resultaat te komen. Nee men hangt achterover totdat de bestuurder met een principe akkoord over de brug komt . en schiet dan de boodschapper neer. Het principeakkoord is te danken aan de houding die het Postale personeel ten toon spreidt, namelijk van niks doen en janken. Stem het akkoord weg , en zeg tegen je bestuurder dat het Postale Personeel de Poort voor onbepaalde tijd dicht houdt > Dan tref je ze waar je PostNL wil treffen in hun portemonnee i.p.v. de Uwe
Het is een feit. Het Amerikaanse FedEx heeft de overname van TNT Express afgerond, waarmee het op één na grootste koeriersbedrijf van Europa wordt gecreëerd.
Voor hen die ook op de Lagere School lezen hebben geleerd. Een aantal verslechtering die PostNL voorstelde zijn TIJDELIJK tegengehouden. Dat waren secundaire arbeidsvoorwaarden die het voor mensen met een bepaalde leeftijd makkelijker moesten maken het werk te kunnen blijven doen. Ik noem tijdelijk omdat PostNL duidelijk heeft gemaakt het bij de volgende onderhandelingen het weer ter tafel te brengen. Blijft onverlet dat het financieel gewoon voor iedereen een slechte cao is, maar zolang U als werknemer niet bereidt bent ,om gewoon een week de Poort te sluiten , kan de onderhandelaar praten en overleggen als Brugman, maar het resultaat zal hetzelfde zijn. Het ligt aan U of daar verandering in komt . Of U stemt weer als een blind schaap , dat U akkoord gaat En let wel het is U stem die bepaald of het een CAO akkoord wordt, wat er nu ligt is gewoon een vodje papier met een principe akkoord. Of U stemt het het weg , wat dan betekend , dat de onderhandelaar dan terug moet naar PostNL om te onderhandelen , maar stuurt U hem terug met lege handen , dan komt hij /zij weer terug met lege handen. Dus stuur hem terug met voldoende steun en dreiging

Pagina's

Reactie toevoegen