Gastenboek

Onderaan deze pagina kunt u uw commentaar kwijt op de campagne "Red de Postbode". (Wilt u een vraag stellen, mail dan a.u.b. aan de webmaster.)

Reacties

Wat betekent eventueel een overname door Bpost . Dat is moeilijk te zeggen, Maar dat PostNL weer een spelletje speelt is wederom weer duidelijk. In de eerste berichtgeving omtrent overname werd namelijk expliciet vermeld dat het geen vijandig bod was . Dit betekent in gewoon Nederlands dat beide partijen met elkaar gesproken hebben , was dit niet het geval geweest dan had het een vijandig bod geheten. En PostNL wil weer heiliger zijn dan de Paus , net zoals onder Peter Bakker , toen men zich als roofridder op de Europese Postmarkt stortte. En men overal en nergens wel een dikke vinger in de pap wilde . Wij een geliberaliseerde markt , personeel in de uitverkoop, flexwerkers , en zzp die geen zzp-er mogen heten . Alles wat lieve heer verboden heeft werd dor PostNL gebruikt , en nu PostNL zelf zou kunnen overgenomen , weeklaagt men in de Groene Toren. Ja hoogmoed komt ten val. De Fnv, en andere bonden hebben een mening uiteraard, maar waar het om gaat is dat de leden hun mening richting bond ook laten merken . Dus zoek de email adressen van Uw bestuurders op en stel Uw vragen c,q suggesties. Want het gaat over UW arbeidsplek Uw geld en Uw toekomst
5 Wat betekent een overname voor de werknemers van PostNL? Volgens Bpost leidt een overname tot „verbeterde vooruitzichten” voor de bijna 50.000 werknemers van PostNL, met „langetermijnbehoud” van banen en zelfs de creatie van nieuwe. Ook zal Bpost naar eigen de arbeidsvoorwaarden en pensioenafspraken handhaven. Echter, een fusie waarbij helemaal geen banen verdwijnen is nogal zeldzaam. Vakbond FNV is on deze reden dan ook „sceptisch”.
Postnl wordt overgenomen door Bpost . Het Belgische Bpostheeft een beter bod uitgebracht op PostNL. Bpost spreekt van een ''finaal en verbeterd bod''. PostNL is het nieuwe voorstel aan het bestuderen.
Gedane zaken in het verleden , nemen geen keer. Maar het is wel te hopen dat de huidige OR leert van zaken die men in het verleden vergeten is of nagelaten heeft . Een ellenlange reorganisatie via de beruchte kaasschaaf methode, waarbij werknemers zonder dat zij geraadpleegd worden via de OR het mes op de keel gezet krijgt. Of het Item werkdruk dat ook al een gebed zonder eind lijkt te zijn, de nodige Ergos rapporten zijn al de revue gepasseerd , en steeds is het personeel de dupe , onder het prevelen van de gevleugelde woorden , je moet niet harder werken maar slimmer. Wat er gewoon op neerkomt, dat de zweep er gewoon overheen gaat. En dan de informatie , dat verdiende de afgelopen jaren ook geen Oscar , meer had het personeel het gevoel de Loden Loekie te moeten uitdelen. Een OR/OC zit er voor personeel , en niet andersom . een aantal is volkomen vrijgesteld van werk , de anderen moeten tussentijds gewoon hun werk verichten. Die mensen komen dus nog wel eens op hun eigen werkplek , maar op andere bijna nooit . Eigenlijk zouden leden van de OR 1 x per week gewoon ongevraagd een vestiging Vbl of Scb dienen te bezoeken , zonder voorafgaande kennisgeving aan het management , om daar het personeel de ruimte te geven , hun grieven gevoelens verontwaardigen te kunnen uiten. Dit zal het bedrijf natuurlijk nooit toestaan , want overal hangt prijskaartje aan , en het is niet in het bedrijf haar belang dat de OR/OC hoort van problemen op de werkvloer . Dus blijft enkel de laagdrempelige info op de werkvloer over, dus ieder werknemer behoort te weten wie er in de OR/OC zitten waar zij te bereiken zijn (Phone/Email/Whasapp/Twitter /Telegram/Facebook ) en bovenal het MZ moet de personeelsleden meer betrekken bij de besluitvorming, uiteindelijk gaat het over hen. Dus grijp het wapen achterban raadpleging , grijp het wapen van het onafhankelijk onderzoek e.d , maar laat communiceer duidelijk en transparant naar de werkenden toe. Ook de herijking van de WTR is zo een heet hangijzer, terwijl er Uitzendkrachten lopen worden zij afgeknepen met minder uren . De draaideur constructie is al 30 jaar een punt van discussie , en van de 80% vast personeel en 20% flex daar zet men ook vraagtekens bij . Want de flex wordt dan gebruikt , om de Utz aan het werk te houden. Er ligt een schone taak voor de OR het vertrouwen te herwinnen , en ook de belangen van de personeels leden zo goed en eerlijk mogelijk te verdedigen. Anno 2017 behoort een OR zich te gedragen als een Autonoom lichaanm met een eigen verantwoordelijkheid
Henk Saalmans op 19.11.2016 - 19:08 . ik heb een aantal andere mensen de site van de Blg laten checken en niemand heeft gemeld omtrent een virus melding. Misschien staat Uw virusscanner iets te scherp afgesteld.
@ OC lid joost: Oud zeer betreffende bvpp ( ik ben Fnv-er)., nu weer het geval met de vrije lijst . Het is moeilijk om elkaar recht in de ogen te kijken , of wel omzien zonder wrok. Ons mensen is niets menselijk ons vreemd. Alle 25 leden van de Or , en de mensen die gekozen zijn in de OC moeten zich realiseren dat zij gekozen zijn om de belangen van alle personeelsleden te vertegenwoordigen en te behartigen. Dat is hun primaire taak , dus men moet echt over hun eigen grote ego heenstappen , en gezamenlijk optreden. Het verleden was gisteren , en wat je vandaag doet heeft gevolgen voor de toekomst. Voor Or/Oc leden is deze uitspraak van de rechter misschien heel nuttig Ontslagen bij Engie. PostNL heeft ook een heel contingent aan uitzendkrachten werken ten koste van vast personeel https://www.fnv.nl/over-fnv/pers/persberichten/persarchief/2016/november/Rechtbank-deelt-mening-FNV-ontslagen-Engie-onterecht/
Ik snap dat mensen hier anoniem wille blijven als ze negatief zijn over het werk. Helaas is het zo, maar de reacties van de medewerker en het alias henk saalmans gaan mij te ver. Duidelijk niet zo'n slimme personen want ze gaan af wat ze van andere horen en baseren daar hun verhaal op. Ik heb wel een vermoeden wie henk saalmans in werkelijkheid is. Aan zijn korte stukje kan ik een aantal dingen afleiden: hij is FNVer (feliciteert de BVPP), zit al in de MZ (weet van Erik v M af), kent en haat mij (opruier van Mill), heeft geen verstand van zaken (heeft de rechtszaak niet goed bekeken). Ik nodig beide heren uit als ze nu echt ballen hebben me op facebook op te zoeken, de site van de PvdM, of te bellen en me face to face te vertellen wat ze vinden anders moeten ze gewoon stil zijn. Het is zoals dhr Lubach eerder zei, alle partijen moeten samen werken zodat we een stevig weerwoord kunnen geven naar het bedrijf toe. Ipv is er gewoon intern verdeeldheid en blijft men op eilandjes zitten. Ongeacht wie er aan het roer zit, als we allemaal samen werken en kritisch durven te zijn, dan kunnen we echt iets veranderen.
@ Ex collega: Ook ik ben met pensioen . Maar ben nog steeds met Post bezig onderhoudt de website van de Blg/Rgb. Een Or bestaat uit 25 leden als 24 leden de oren naar 1 man/vrouw laten hangen zijn zij geen knip voor de neus waard . Zij dienen dan niet de belangen van hen die hen gekozen hebben . Zij zouden dan terstond dienen op te stappen. Je kan binnen de OC ook het functioneren van je VZ aan de orde stellen of van welk willekeurig lid dan ook , dit heeft altijd consequenties voor de positie van de VZ of lid. En je mag toch aan nemen dat iedereen die in de OR zit een eigen mening kan formuleren en uitspreken . Of heeft men zich laten kiezen om de pluche stoel . Een goede OR met mondige mensen zorgt ervoor dat de MZ goed functioneert en dat de achterban betrokken is , en het gevoel heeft dat men gehoord wordt . Het Personeel moet de OR veel meer op de huid zitten en niet alles voor zoete koek slikken.. De Or heeft een mailbox net zoals de directie. Wettelijk gezien heeft personeel geen wapen om de OR tot iets te dwingen , maar het opzeggen van vertrouwen in de OR geeft echt een spanningsveld binnen de OR maar ook in de verhouding OR /Directie. Peroneel dient veel meer zelf te doen dan het aan anderen over te laten
Op dit moment geniet ik van mijn pensioen. Helaas kon ik niet stemmen anders had ik zeker op Frank gestemd. Regelmatig ben ik mee geweest met actie voeren en heb respect hoe je altijd voor ons opkwam.De laatste x dat ik mee ben geweest was toen je vanuit Den Bosch in de trein stapte met een lijkenkist om de postbode te begraven. Je haalde alle nieuws programmas's toen Sharon en Leon gearresteerd werden. @Doerak....Als ik je bericht lees dan denk ik dat je niet goed schrijft wat je bedoeld. Een OR beslist gezamelijk maar 1persoon kan in een beslissing veel betekenen. Verder wens ik de medewerkers veel succes met hun (domme) stem keuze ik ben er gelukkig van af en geniet van mijn rust
@Jan Splinter... Ik ben het helemaal met je eens t.a.v. Frank van Breemen die heb ik mijn stem gegeven. Komt altijd op voor de medewerker. Voerde vele acties ondersteund door enkele collega's. De bijeenkomst in Nieuwegein leerde ik hem kennen hij sprong het podium op en nam de microfoon. Hij zei 1 zin en de boel ging op zijn kop. Heb meerder acties meegemaakt met hem en overal liet hij de stem van de medewerker horen. Los van dit kan ik niet begrijpen dat de stemmers hebben gekozen voor een bond die ons in de steek liet tijdens de staking !!!!
@Jan Splinter . Met je laatste opmerking geef je dus aan , dat als er een bepaald persoon in de OR zit het dan voor het personeel dan einde oefening is . Want de gekozene zal de kastanjes wel uit het vuur halen en de problemen opknappen, De waarheid is genuanceerder, het personeel heeft ook na de verkiezing de plicht om de Medezeggenschap scherp te houden , maar ook de Medezeggenschap te controleren Een goede Medezeggenschap zoekt har achterban op om de problemen duidelijk op het netvlies te krijgen, en als men dit verzaakt moeten de personeelsleden constant aan de bel blijven trekken , dat het om hun belangen gaat en niet om de belangen die OR leden hebben
Wat een deceptie en gemis dat iemand als Frank van Breemen niet langer in de OR Productie zit. De enige die de stem van de collega's op de werkvloer spreekt.
Hier kan een Postale medewerker zijn gram kwijt. Niet dat het helpt maar het lucht wel op. Aangezien ik voor de bedrijfsleden groep een website onderhoudt , kijk ik dus op het web of er berichten te vinden zijn , die het personeel misschien ontgaan , en waardoor er onvoldoende zicht is op wat PostNL met haar koers voor ogen heeft. Op de site van de Volkskrant staan verzameld 68 berichten omtrent PostNL, http://www.volkskrant.nl/alle-nieuws-over-postnl/?offset=1479818186729-30 Na het lezen van een aantal berichten versterkt dat mijn mening , dat PostNL zich weinig gelegen laat liggen aan het welzijn van haar personeel.
Door Zwartkijker . Dat wil zeggen is al een voorbode om straks maar 3 dagen bezorgen per week
@Jan Splinter : Niet geheel een afrekening ,je mag de BVPP ook tot het establishment rekenen. Maar een feit is dat 1 op de 7 medewerkers iets hebben ondernomen om en de Medezeggenschap te laten zien dat men meer naar de achterban moet luisteren en daarnaar dan ook dient te handelen. Het MZ moet en zal naar de werkvloer toe moeten komen i.p.v regeren uit een Ivoren Groene Toren Maar zolang de Medezeggenschap , zeg maar op de oude voet doorgaat ,zal er weinig tot geen verandering komen. En PostNL wil het liefst alles op het bordje van de OR leggen , want daar ziet het bedrijf zijn kansen schoon. De reorganisatie loopt al via de OR 9onder de noemer herijking Werktijdenregelement met alle gevolgen van dien. En als zij de kans krijgen zouden ze zelfs een cao via het MZ willen afsluiten. Wat de uitslag wel duidelijk maakt is dat zij die gestemd hebben duidelijk ontevreden is over het functioneren van de Medezeggenschap , en het is nu aan de Medezeggenschap dat vertrouwen weer te heroveren . Dus minder de oren laten hangen naar de Directie , maar de belangen behartigen van hen die de leden van de OR hebben gekozen
Uit dagblad de volkskrant PostNL heeft zijn wortels in de Nederlandse PTT, maar de Nederlandse overheid heeft geen belang meer in het bedrijf. De grote aandeelhouders van vandaag zijn investeringsfondsen als Causeway, Fidelity en het vehikel van mediatycoon John de Mol. Na de privatisering volgden bij PostNL massaontslagen. PostNL laat de post tegenwoordig voornamelijk bezorgen door slecht betaalde deeltijdkrachten. Het hele bericht http://www.volkskrant.nl/economie/waarom-willen-de-belgen-postnl-zo-graag-hebben~a4410425/
Uitslag OR-verkiezingen : opnieuw een afrekening met het establishment .
Weer een bom onder het bestaan van de positie Postale werknemer Spoed bij zakelijke post hoeft niet meer zo nodig: Binnen 24 uur de post bezorgen hoeft niet meer zo nodig. Consumenten hadden al minder haast, maar bedrijven en instellingen tegenwoordig ook. Postbedrijven merken dat facturen of bankafschriften niet meer de volgende dag op de deurmat hoeven te liggen, twee of drie dagen later is ook goed. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een rapport over de Nederlandse postmarkt op basis van onderzoek onder de 26 grootste postvervoerders.ostNL is het grootste postbedrijf en voor particuliere post nagenoeg de enige speler die in heel Nederland de hele week post en pakjes bezorgt. Sandd is tweede met twee bezorgdagen in de week in heel Nederland. Daarnaast zijn er ruim 100 postvervoerbedrijfjes die regionaal of lokaal post bezorgen, meestal vijf dagen per week en met een 24-uursdienst. Als post buiten hun gebied of regio valt, besteden ze de bezorging uit aan andere regionale bedrijven of aan PostNL.
Oud Nieuws, maar OR vaste medewerkers eruit via de WTR ?????? Maandag 29 februari heeft de Goese CDA fractie een werkbezoek gebracht aan PostNL. De locatie was het nieuwe distributiecentrum aan de Columbusweg in de Goese Poel. Depotmanager Alexander van Keulen gaf aan dat Goes sinds 2013 één van de 18 distributie én sorteercentra in Nederland is waar dagelijks circa 200 mensen voor werkzaam zijn. Dankzij de groei van online winkelen groeit het depot in Goes. Deze tendens is niet te stuiten. Klanten willen thuis bestellen, en als het kan zo snel mogelijk hun product ontvangen. Grote Zeeuwse internetbedrijven, zoals onder andere Bax-Shop en Omoda, samen met leveranciers uit België zorgen voor een constante stroom pakketten waar PostNL zo efficiënt en duurzaam mogelijk op inspeelt. Dit 6 volle dagen per week. Op deze maandagavond werden er circa 25.000 pakjes gesorteerd. Om aan personeel te komen maakt PostNL Goes gebruik van de diensten van sociale werkplaats Dethon uit Zeeuws Vlaanderen, In Person outsourcing en de zogenaamde “kaartenbak” van de gemeente Goes. Mensen die geen werk hebben en bereid zijn om te werken, kunnen volgens de heer Van Keulen bij PostNL terecht. Om een kortstondig personeelstekort op te vangen stak een deel van de CDA-fractie de handen uit de mouwen. Niet dat ik niet zou willen dat personeel van de soc werlplaats bij Post zou mogen werken , maar de term outsourcing geeft mij kriebels
@Lubach je adres geeft een virusmelding! Niet gebruiken mense!!! @FNV De heer Tuk staat al jaren op nr 1 voor de BVPP. Ik wens de BVPP heel veel geluk en sterkte. Ik ben overigens heel blij dat opruier van Mill heeft verloren. Justitie heeft juist gehandeld, aanpakken dat tuig. En ik ben heel blij dat Erik van Maarschalkerwaard ook is uitgerangeerd; had ie maar moeten luisteren. Gaat Postnl wel minder reiskosten schelen. Mense,ben blij met de vernieuwingen, hopelijk komen er nu wat meer vette jasren voor onze medewerkers of spreken we volgend jaar allemaal Belgisch. Dat kan ook nog.
Laat ik proberen vredesstichter te zijn. Het heeft geen enkele zin om elkaar onheus te bejegenen Onze collega's hebben recht op een goed en democratisch functionerende OR/OC. Beter is het de rijen te sluiten , en terug te keren naar wat een OR/OC behoort te doen namelijk het vertegenwoordigen van de belangen van de MEDEWERKERS. Dit houdt naar mijn mening in dal leden van de Medezeggenschap , zich eerst eens moeten beraden , waarom 1 op de 7 personeelsleden heeft gestemd, waarom er zoveel onvrede heerst op de werkvloer. En of de OR/OC niet te ver van de werkvloer is komen te staan , en daarom de feeling met de achterban verliest. Weet de OR/OC eigenlijk wel wat er op de werkvloer leeft. Dus ik roep de partijen op staak het met rotte vis naar elkaar toegooien , en begin met elkaar nu eens structureel ervoor te zorgen dat de achterban Uw kiezers weer zien dat de OR/OC hun belangen echt verdedigt En als er maatregelen getroffen worden , die het personeel als nadelig zou kunnen ervaren ,leg die dan ook uit op de werkvloer en niet via een bericht je in een OR blad . En bovenal betrek het Personeel bij de besluitvorming U zit er voor hen , zij zijn er niet voor U.
En een slechte kiezer moet dus zijn ,een slechte verliezer .
Beste Kiezer, Een slechte kiezer ben je pas als je ongelijk hebt . Dus als je mij het tegendeel kunt bewijzen zou je mij een slechte verliezer kunnen noemen. Tot dusver hebben ze van de bvpp alleen maar lopen schreeuwen ( waar ik werk ) en mensen volgepropt met taart ,lopen paaien met spiegeltjes en kraaltjes,en kortingen op van alles en nog wat. Jammer is dat we alweer zijn vergeten hoe de bvpp zich heeft laten omkopen bij de laatste staking en is gezwicht voor het grote geld .Ook vind ik het heel vreemd dat Bert Tuk die in de kiescommissie zit nu 1 staat op de lijst van OR productie. Enfin ,natuurlijk hoop ik dat ik ongelijk heb,maar ik ben er niet van overtuigd.
Voor de postale medewerkers van de area Noordwest, neen eens een kijkje op https://blgnoordwestfnv.nl.wordpress.com
Hallo meneer de medewerker, of zal ik zeggen FNV OR lid. Jammer dat u niet het hele verhaal kent. Want we hebben aangeboden de meneer van de OC lijst af te halen, maar dat mocht niet meer. Er zat een fout in het reglement omdat het er niet in stond, maar we konden alleen de fout herstellen op voorwaarden van de fouten maker. Dus zo van, wij maken de fout, en u hebt pech. En ja, dan gaan wij daar voor naar de rechter, als iets niet eerlijk verloopt. Maar nu iets anders, de verkiezingen. We hebben toch nog 2 zetels gehaald, bedankt daarvoor kiezers. Dat is toch 6% die het anders wil in ons bedrijf. De rest heeft toch zijn vertrouwen uitgesproken in de oude groep om het toch goed te gaan veranderen. En misschien nu de BVPP ipv FNV de grootste is, en dat zijn ze lang genoeg geweest, komt er een nieuwe wind. En hopelijk wordt deze keer democratisch door alle OR een voorzitter gekozen uit de nieuwe grootste partij. Ik ben heel benieuwd. Mvg Joost van Mill Lijsttrekker PvdM
Misschien was het electoraat wel een keer klaar met het FNV en de kiezer heeft altijd gelijk. Niet echt democratisch om de kiezer zo te typeren. Ik zou een keer in de spiegel kijken en klinkt een beetje als een slechte verliezer. Gegroet
Niet klagen maar dragen . De keiharde waarheid is dat 1 op de 7 personeelsleden heeft gestemd, wat betekend dat de rest het schijnbaar allemaal goed vindt wat bedrijf bekokstoofd. Misschien ook dat de OR Abvakabo/Fnv leden worden gestraft voor beleid van de afgelopen jaren. Maar er is altijd een voordeel aan een nadeel . aangezien de BVVP nu de grootste fractie is kun je de schuld aan hen geven. Dus aan hen die in de toekomst lopen te mopperen op de OR A: je hebt erzelf voor gekozen B: Je mag je collega's verwijten maken die niet gestemd hebben
ik had gewild dat ik deze site kende voor ik gestemd had!!!!!
De bvpp heeft helaas de meeste zetels binnen gehaald Daar zijn we dan mooi klaar mee in deze tijd ( stelletje ja-knikkers) Sommigen zijn nog dommer dan dom,ik hou mijn hart vast. Maar blijkbaar heeft de meerderheid hiervoor gekozen dus heel erg bedankt !
@Pvdm....De partij van de medewerkers het is mooi gesproken maar ik ben blij dat ik niet op je gestemd heb. Waarom? Je hebt een recht zaak omdat 1 iemand voor 2 partijen verkiesbaar staat. Je hebt het aanbod om die persoon van de lijst te halen geweigerd en gaat voor de recht zaak. Je hebt commentaar op enkele huidige OR leden maar kijk eerst naar jezelf. De eerste belangrijke beslissing die je moet maken heb je fout gedaan !!! als je voor de medewerkers bent had je ook naar je andere kandidaten op je lijst gekeken maar nee die ene persoon gaat boven al je andere kandidaten. Die persoon is dus belangrijker dan je andere kandidaten laat staan hoe je zou omgaan met de medewerkers !!! Het is jammer voor je kandidaten en vraag me af hoe blij ze zijn met jou besluit ??? Persoonlijk ben ik wel blij want als je nu al zo denkt hou ik mijn hart vast hoe je besluiten zou nemen,over de medewerker. Commentaar op andere mensen maar kijk eerst eens naar jezelf

Pagina's

Reactie toevoegen