Gastenboek

Onderaan deze pagina kunt u uw commentaar kwijt op de campagne "Red de Postbode". (Wilt u een vraag stellen, mail dan a.u.b. aan de webmaster.)

Reacties

Onze onderhandelaars zaten met lege handen aan de onderhandelingstafel. Ze eiste naar het model FNV 3% in centen , Tante Herna barstte in lachen uit ,want zo een goede grap had zij in tijden niet meer gehoord. Ze schonk nog een bakkie koffie in voor Ger en Etienne en presenteerde er nog een koekje je bij en dat was het . Tante Herna had namelijk een pakket van kostenbesparingen gedeponeerd en was niet bereidt om veel water bij de wijn te doen. Dat de onderhandelaars veel van de maatregelen , tijdelijk van tafel heeft weten te krijgen is als een overwinning op zich "alhoewel sommige collega's vinden dat zij dan de dupe zijn (kortzichtigheid). Dat de 3 % in centen amper 1,5% is in procenten is dan ook evident aan het schrappen van de verslechteringen . al met al blijft het een verschrikkelijk mager resultaat, maar zonder een achterban die niets wil ondernemen , kun je ook nooit een beter resultaat bekomen. Wat zijn de Opties , Ja stemmen en dan weten dat je voor het zoveelste jaar inlevert op je arbeidsvoorwaarden, of je stemt massaal Nee , waarbij de onderhandelaars terug gaan naar PostNLs , Dat betekend dat men bereidt is de poort voor onbepaalde tijd op slot te gooien
In de discussie over OR en vakbond, wordt vaak door de mensen op de werkvloer vergeten , dat zij het zijn die het moeten doen. De Or kan een afspraak maken met de werkgever , in normale gevallen zou dan de achterban geraadpleegd dienen te worden om te zien of die afspraak kan rekenen op de steun van de achterban. Stel nu voor dat de OR dit na laat , dan nog kunnen de werknemers gezamenlijk hun grief/grieven kenbaar maken aan de OR. Een goed en democratisch werkende OR zal dan wel luisteren. maar stel je voor dat dit niet gebeurt dan heb je als werknemers weinig meer in te brengen , maar er is nog wel iets wat je zou kunnen toepassen , en ook hier geldt gezamenlijk je zou bij de WOR bestuurder( (Directie) aan kunnen geven dat je het vertrouwen opzegt in je OR. Een bedrijf zal dan echt niet lopen te springen , en het nodige ondernemen om de rust in de Onderneming te behouden. Dan de vakbond , dat is een vereniging waarvan jij/zij lid is en waar jij /zij het laatste woord heeft. De leden beslissen namelijk, en hoe meer leden de moeite nemen om hun stem te laten horen des te beter , dit geldt voor alle sectoren binnen de vakbeweging.
Beste Joost Als je zorgt dat ermeer mensen lid worden van een vakbond kun je samen een vuist maken en tegen dit akkoord stemmen. De mensen die mogen stemmen zijn lid van een vakbond. De vertegenwoordigers van de vakbonden hebben dit akkoord er uit gesleept en daar stemmen de leden over. Zo als ik jou stukjes lees ben je teleur gesteld in je eigen werk bij de O.R daar is het ook dat de meerderheid beslist . Het is jammer dat je niet de moeite neemt om daadwerkelijk invloed te hebben door lid te worden van een vakbond. Door de achterban te raadplegen ben je democratisch bezig en dan kunnen de leden stemmen voor of tegen
Aandelen € 234.402 Bonus € 234.375 Pensioen € 207.104 Overig € 391.884 Vast € 625.000 Totale beloning * € 1.692.765 Kijk eens wat Tante Herna in der pensioenfonds gestopt heeft in 2013 , toen u ook gefaseerd 1,5 % kreeg
Ik heb de jaarcijfers van Bakker en consorten er hier wel eens bijgehaald die waren op bestuursvoorzitter.nl zichtbaar voor iedereen. In al die jaren heeft iedereen die kunnen inzien , en zich verbazen om het feit dat zij wel stegen in vergoedingen en salaris terwijl er aan de onderkant gesneden werd met een bot mes. Dit speelt dus al ruim TIEN JAAR , en nog steeds blijft Jan de Arbeider braaf ja en amen knikken. E ook in dit principeakkoord staan mensen weer naar elkaar te wijzen behalve naar hen waarnaar men eigenlijk toe moet wijzen namelijk de Directie . Jouw collega is niet de schuld dat hij iets minder inlevert dan jouw of omgekeerd , nee dat is PostNL dus i.p.v je collega een rotschop in zijn/haar rug te geven dien je dat de Directie te doen. Er is wederom in dit voorstel maar 1 winnaar en dat is als jullie dit met zijn allen weer goedkeuren PostNL . die dan weer de ruimte heeft om de aandeelhouders vet te mesten en ook de beurs van Herna O ja die VZ OR is Democratisch door de minderheid gekozen en de VZ is nog steeds niet de OR
Inderdaad Joost van Mill dat ze een bonus krijgt mag, maar in tijden van een reorganisatie en je mensen uitknijpt en de laan uitstuurt dan kan je dat in mijn ogen nou niet echt maken. In tijden dat je niet hoeft te reorganiseren mag je van mij een bonus ontvangen. Daarbij als je als gewone medewerker postbode/voorbereider bijvoorbeeld een bonus krijgt is het 150 euro netto nog niet eens 10% van een jaarsalaris bijvoorbeeld. Terwijl Herna aan bonussen 37,5 % krijgt over een jaarsalaris. Vraag me toch af wat ze gaat verdienen als we niet meer in reorganisatie zijn, als het nu al zo gigantisch is. Trouwens Joost van Mill bij de OR zit een voorzitter al jarenlang en als mensen direct met hem contact opnemen dan worden ze weg gezet door hem als zeikerds of zegt dat ze Calimero gedrag vertonen als ze ergens over klagen. En maar roepen van als we meer van die signalen krijgen nemen we actie, maar collega's onderling weten dat wij allemaal zelfde dingen hebben aangeven en hoeveel signalen moeten ze dan hebben. OR is gewoon bedrijf die mensen zetten zich echt niet voor de bond in dat behoren ze wel, maar zijn gewoon voor het bedrijf.
Ben misschien niet helemaal duidelijk geweest. Maar laat ik het dan anders zeggen. Het nieuwe principe akkoord is voor de 55+ het minst slecht, maar nog steeds niet goed. We hebben als je terug kijkt de laatste 10 jaar alleen maar elk jaar ingeleverd als personeel. Dat terwijl we nog elk jaar winst maken en sommige mensen binnen ons bedrijf wel elk jaar leuke extraatjes krijgen. Op zich vind ik het niet erg dat Herna bonussen krijgt, maar als zij ze krijgt dan ook iedereen netto er iets op vooruit. Ik ben OC lid, en helaas kan de OC in de huidige constructie alleen constateren en doorgeven aan de OR. Wel met klem. Maar dan moeten mensen het wel aan de OC leden doorgeven. Als er iets is, mail mij dan, dan kan ik het uitzoeken en doorgeven. Mijn mail adres is mijn naam met puntjes op de plek van spaties gevolgd door @postnl.nl. En een uitnodiging om lid te worden van een vakbond sla ik af. Het probleem is dat te weinig leden echte invloed hebben en dat diegene die de lijn bepalen er al te lang inzitten en soms helaas last hebben van tunnelvisie. Ik had graag gezien dat het anders was dan zou ik meteen toetreden. Na de vorige stakingen heb ik de slagkracht van de vakbonden gezien.
Hallo allemaal, Als het aan ons ligt, wordt het principe-akkoord verworpen. Reden: we maken nog steeds winst (zie Jaarverslag 2015) en er is geen enkele reden om onregelmatig werk niet beter te belonen. Mevrouw Verhagen heeft in 2015 een totaalbedrag van 1.514.384 euro mogen ontvangen (pagina 126 van het Jaarverslag 2015). Daarnaast heeft zij in de afgelopen jaren aan "variabele" beloning (is haar "onregelmatigheid") een totaal van 101.432 aandelen bij elkaar weten te graaien (stand per 31-12-2015; pagina 60 van Jaarverslag). Omgerekend naar de huidige koers van 3,76 euro is dat nog eens bijna 400.000 euro extra. En dan moeten WIJ tussen de 15%-40% van ons loon aanvankelijk inleveren...Gaan we dat pikken? Niet als het aan ons ligt! Wil je ons volgen, liefst nog meedenken, ga dan naar ons blog van het Pieter Post Collectief: het platform ván, vóór en dóór mensen met een Posthart. De strijd om de Post kan wat ons betreft beginnen. Collegiale groet van Pieter Post (PPC)
De 55-minners betalen het gelag. Wees solidair en keur dit onrechtvaardige principeakkoord af !
@klager: Een bond kan enkel naar een namens een personeelslid naar de rechter stappen . En daar wringt de schoen , want de werknemer laat gewoon van zich pikken Men laat zich bedreigen ,intimideren etc. enkel omdat baantje (wat onderbetaald wordt maar te behouden) terwijl je in je achterhoofd weet dat PostNL blijft snijden want personeel is te duur . Het liefst zag men dat Postbezorgers vrijwilligers waren , , dan blijft er nog meer over voor de Aandeelhouder . Je kunt als OR nog zoveel afspraken maken als het personeel je onderuit fietst , ,is de afspraak van nul en generlei waarde. En dat is nu wat er steeds gebeurt . je collega's , laten je in de steek Ieder voor zich en God voor ons allen i.p.v gezamenlijk een front te maken , laten wij onze collega's al een baksteen vallen > En op die wijze staan Bonden en OR dan in hun blote ree.. Zolang het personeel alles van Herrna en haar 40 Rovers pikt zal er niets veranderen, en krijg je wat je toekomt . Dus niets
@ Joost: De voorstellen van PostNL voor de cao behelsde enkel maar verslechteringen, En daar zou de ouderen echt de klos geweest zijn, heeft Joost dit zich wel gerealiseerd toen PostNL dit kenbaar maakte . En nu die verslechteringen voorlopig van tafel zijn stat Joost te klagen. Of vindt Joost het terecht dat de oudere de 13 v]extra dagen maar weer gaat werken en er geen cent extra voor terugkrijgt. Nee dit PRINCIPEAKKOORD is nog steeds een slecht PRINCIPEAKKOORD maar je krijgt wat je verdient , en dat geldt voor elke werknemer van PostNL. Wil je echt een andere (betere Cao ) dan zal je als leden de kont tegen de krib moeten aangooien.En op voorhand aannemen dat ouderen voor dit PRINCIPEAKKOOORD stemmen , omdat een aantal verslechteringen van tafel zijn , lijkt mij prematuur. Want zoals ik al schreef het is een slecht PRINCIPEAKKOORD, in pure centen ga je er weer op achteruit, tel daarbij op wat je inlevert op salaris via de kaasschaafmethode van de WTR. Dan is het evident dat je eigenlijk tegen moet stemmen , wat dan de volgende vraag opwerpt Wat doe je dan als personeel Want de onderhandelaars terug sturen naar de onderhandelingen met lege handen levert niets op
ha ha ha wat een gezeur over een procentje meer of minder. je wordt toch wel bestolen. Als je in je werktijd van kantoor naar je wijk gaat hoort post.nl die tijd gewoon als werktijd te noteren .doen ze niet. Als mensen op hun wijk staan te wachten horen ze gewoon te betalen doen ze niet. Terwijl dit allemaal wettelijk geregeld is. Bij ons op kantoor pikt iedereen het de or en de bond zorgen ervoor dat ze ermee wegkomen .ze hebben zelfs de mensen laten tekenen dat ze afzagen van de aanlooptijd naar je wijk terwijl die al veel te kort stond. Maar ja als je in actie komt sta je alleen. Maar wat er bij mij niet ingaat is dat de bonden er de or dit zomaar laten gebeuren. Je kan toch wel zorgen dat het bedrijf zich aan de Nederlandse wet houdt of staan ze erboven?
Reactie op het principe akkoord. Er zij oor wat betreft verslechtering voor ouderen een aantal zaken van tafel gehaald> De oudlullen dagen blijven op dit moment buiten schot , wat niet weg neemt dat zij bij de volgende weer ter discussie staan . Dit stond al in een cao en afschaffen was in het voordeel van het bedrijf geweest en heel nadelig voor de werknemer die er van van profiteren. Want een ouder zou dan 13 dagen extra moeten werken tegen hetzelfde salaris Voor jongeren zou afschaffen per saldo niets oplever c,q kosten. Wat wel erg is dat men weer kiest voor een gefaseerde verhoging en dat verkoopt als zijnde 1.5% loonsverhoging.Dit terwijl de eis is 3 % in centen Als je 100 euro verdient en je krijgt er 1,5% bij dan krijg ik dus elke maand 1,50 euro erbij is over 15 maanden = 22,50 Maar nu gefaseerd 100x.0,5%=0,50 x 6 = 3 euro 100+0,50=100,50x0,5%=0,5025x6= 3.015 euro 101,0025x0,5%=0,5050125x3=1,5150375 Dus krijg je i.p.v. 22,50 3+3,015+1,5150375= 7,525375 euro. Maar ja de leden vinden schijnbaar dit genoeg, want aan de poort staat men wel te briesen , maar echt iets ondernemen . Nee dat laat men achterwege
Joost De vakbond dat zijn de leden en die stemmen voor of tegen dit accoord Als je lid bent dan nodigen we je uit op een bijeenkomst te komen Ben al 3 jaar lid
Hoera, de vakbonden hebben onderhandeld met het bedrijf. En wat is er uit gekomen? Iedereen krijgt een loonsverhoging (is die niet minder dan de inflatie?) en alleen de medewerkers jonger dan 55 hoeven in te leveren. Tenminste dat heb ik vernomen van een vakbondsman. Toen ik aangaf dat dat wel heel oneerlijk was voor de jongere medewerkers gaf hij aan, dat het maar een voorstel was en dat de leden moesten stemmen vroeg ik hoe de ledensamenstelling is bij de vakbonden. 70% is 55+. Dan zorg je dus voor een erg perverse prikkel als vakbond, en raad eens wat de uitkomst zou zijn? Ik, als nog geen 55+, gaf aan dat dat wel heel oneerlijk was. Dan moet je maar lid worden, werd er gezegd. Ik denk dat na dit debacle het aantal "jongeren" bij de vakbonden weer afneemt. En zij maar afvragen waren ze er niet meer kunnen betrekken. Kijk, dat dit sociale bedrijf het onderste elke keer uit de kan wil, dat is duidelijk. Maar als vakbonden aan de onderhandelingstafel komen moeten ze voor iedereen opkomen, en niet alleen wat de onderhandelaars het beste uitkomt. Ik zat ooit bij een vakbond, maar helaas zijn die niet meer van deze tijd. Samen acties, JA. Hedendaagse vakbonden, NEE.
De gemiddelde looneis van de FNV voor 2016 is 3 procent in '' centen en procenten '', waardoor volgens de grootste vakbond van Nederland vooral de lage- en middeninkomens erop vooruitgaan. De looneis kan volgens de vakcentrale op verschillende manieren worden ingevuld. Dat kan bijvoorbeeld door een looneis van 1,5 procent en 500 euro. Of een looneis van 3 procent met een bodem van 900 euro bruto per jaar. Wederom is het teleurstellende resultaat van de CAO-onderhandelingen PostNL dat er een gefaseerde MARGINALE loonsverhoging in procenten wordt uitgekeerd. Waarom geen vast bedrag ? Dát getuigt van lef en werkt tenminste nivellerend.
@ halve waarheid . Ik weet niet waar jij werkt , dus ik weet ook niet of er actieve kaderleden zijn . Neem nu het Scb Amsterdam ondanks dat daar een aantal mensen actief bezig zijn .,weet het gros niet , wie en waar ze moeten zijn En dan nog heb je het probleem wat is des OR en wat is des Vakbonds. De gewone werknemer gooit alles op een grote hoop en denkt dat regelt de vakbond wel , De vakbond gaat over wat er in de cao geregeld is , de rest is op het bordje OR. Dus een WTR is voor de OR ( oke dat zouden mensen moeten zijn die de vakbondslijn zouden moeten volgen , maar daar kun je vraagtekens bi zetten). Maar ook hier geldt et personeel kiest , dus als men erover valt dat iemand al tig jaar VZ is dan hebben de kiezers iets fout gedaan.Bijna iedereen heeft email is het zo moeilijk als men problemen heeft een email adres van een kaderlid of bestuurslid te bemachtigen en dan daar zijn gram spuien, het lijkt mij niet . En anno 2016 verwacht de nieuwe FNV van haar leden , dat die meer zelf ondernemen , alleen als je een sterke actieve en strijdbare achterban hebt kunt e resultaat afdwingen . Pokeren zonder een sterke hand , dan kun je enkel bluffen
@ Barricade Nog een punt bewijs is 2010 staking wat gebeurd er wij medewerkers lieten duidelijk blijken dat we actie wilden voeren en deden dat ook meerdere dagen en die ene dag in Den Haag bij die groene toren. Maar wat gebeurde er na als eerste stopte de bond BVPP er mee en dat is echt een bond die vooral bezig is met de postmensen zou je denken. Daarna volgden ook de andere bonden en wat moet je dan als medewerkers als de bonden in de mooie praatjes van het bedrijf trappen en elke keer uiteindelijk krijgen ze de deksel op hun neus en merken ze dat het niet helemaal de waarheid was en toch blijven ze in die praatjes trappen. Er gebeurd nog zoveel wat onacceptabel, maar medewerkers worden gewoon al niet eens gehoord door een OC en OR en sommige van die OR zitten er al meer dan 20 jaar in. Zoals een collega terecht melde Agnes Jongerius eerst FNV schreeuwen tegen en nu zelf in RVC bij het bedrijf en dat moet je als medewerker dan vertrouwen geven in die mensen bij de bonden?? Schoonmaak en zorg etc. zie je ze wel op werkvloer en bij ons niet hoe raar of scoren die andere sectoren beter qua publiciteit voor ze.
@ Barricade ik ben het helemaal met je eens dat wij als medewerkers ook meer samen moeten gaan opstaan, want verandering begint ook bij ons zelf. Alleen dat is een puntje soms hebben mensen ook een zetje nodig of gevoel van we hebben steun en daardoor meer vertrouwen om lef te tonen. Helaas in die paar jaar dat ik er nu werk heb ik echt nooit iemand van een bond gezien behalve dan de persoon van een OC. Waar je dan terecht kan op een dag tijdens werkuren, maar hoe handig niemand kan toch weg tijdens zijn diensttijd en ook vele doen het niet omdat het opvalt en bang zijn voor represailles. Zelf ook meegemaakt dat door een hoge OR persoon waar je dan dingen voorlegt over problemen dat je wordt weg gezet als zeikerd en ook vaak hoor je als we meerdere signalen horen hier over, dan zullen we stappen ondernemen (signalen hoor je niet anders alleen al hier op deze site en ze blijven slapen). Collega van mij werd ook weg gezet als Calimero door die man. Als medewerker voel je dan niet de zekerheid dat als je opstaat en actie onderneemt of je wel gesteund wordt en beschermd wordt als het er op aan komt. Die betrokkenheid van bonden bij de medewerkers hier is veel te laag.
@halve waarheid : Dat de FNV niet uitblinkt inj heldere taal is duidelijk.Maar onderhandelaars zijn voor hun resultaat afhankelijk van hun achterban.En als die niet strijdbaar wil zijn , bereik je dus niets. Niet de bond sluit de CAO af maar dat doen de leden , Zij mogen over dit resultaat hun mening geven , Zij zij het dus die JA of Nee zeggen. Maar aangezien 90% van de werknemers niet de moeite neem om zich naar een raadpleging te begeven laat staan stemmen. Wordt door een kleine meerderheid van U over een CAO beslist. Want niemand van de overgeblevene in de Fabriek PostNL durft nee te zeggen , omdat ze bang zijn voor hun uitgemergeld baantje .En als je goed om je heen kijkt zie je vanzelf ,dat of je nu voor of tegen stemt , je er op enig moment toch uitgedonderd wordt. Wanneer zeggen al die Postale medewerkers een echt rigoureus NEE tegen POst NL en gooit gewoon de poort 14 dagen dicht
Dit staat bij FNV over principe CAO akkoord. De afspraken houden in elk geval in een salarisverhoging van 1,5% verspreid over de looptijd (met terugwerkende kracht vanaf januari 2016) en verder zijn de Tot. Regelingen, (afbouw- en garantie tot (toeslagen onregelmatige tijden) ongemoeid gebleven. Doet FNV nu ook al aan halve waarheden, want de mensen die gaan er vanuit dat het positief is en denken FNV weten waar ze het over hebben en ik lees de CAO niet, want vele vinden het moeilijk leesbaar. Maar 1,5% erbij inderdaad, maar dat TOT Zat ongemoeid blijft en toeslag overwerk dat is totaal niet zo, zoals FNV meld hier https://www.fnv.nl/over-fnv/nieuws/nieuwsarchief/2016/april/principeakkoord-cao-postnl/. Want je gaat in 1 jaar TOT Zat wel 20% inleveren en toeslag overwerk 10% inleveren in 1 jaar. En dan zogenaamd mooi krijg je wel eenmalige vergoeding van 2x 1% over een bepaalde maandsalaris, maar uiteindelijk lever je gewoon weer flink in en dan wordt het wel heel sociaal gepresenteerd van het gaat in stapjes, maar het blijft dat je gewoon behoorlijk inlevert. Mensen laat je niet misleiden het is genoeg geweest stem NEE!!!! Bonden eerst grote mond en nu zo mak.
Vandaag weer kommer en kwel over de dekkingsgraden, maar in het krantenartikel werd door de Bobo,s geen stelling genomen tegen de lage rekenrente die je van Roverheidswege door je strot geduwd krijgt de oorzaak is. Tel darbij op dat de deelnemer die nu inlegt langer moet werken minder kan inleggen en dat Pensioenfondsen worden verplicht in goedkope bijna niet renderende waardpapieren dient te beleggen. Dan kun je op je vingers natellen wie de crisis betaald en wie de naweeën van de crisis betaald. Een paar weken geleden een hosanna stuk in de krant over het tegoed wat Apple heeft en wat je daarvan kon doen ( De Nederlandse pers) de totale pensioenpot is 1183 miljard euro Dat is vele malen meer hier een lijstje wat de pensioenfondsen casch zouden kunnen kopen 1.) Google 158,8 miljard dollar 2.) Apple 147,9 miljard dollar 3.) IBM 107,5 miljard dollar 4.) Microsoft 90,2 miljard dollar 5.) McDonalds 85,7 miljard dollar 6.) Coca Cola 80,7 miljard dollar 7.) Visa 79,2 miljard dollar 8.) AT&T 77,9 miljard dollar 9.) Malboro 67,3 miljard dollar 10.) Amazon 64,2 miljard dollar
Is het al bekend wat de dekking van het PostNL pensioenfonds momenteel is?
Het meest simpelste , is zorgen dat je goed betaald krijgt en de rest ook goed geregeld is in een CAO. Helaas kan PostNL de zaken zodanig in richten dat er een driedeling is binnen 1 bedrijf Dus drie verschillende cao en die van Postbezorger , zou ik zelfs in een ontwikkelingsland niet durven aanbieden. Jammer genoeg zijn weinig Postbezorgers id van een vakbond , dus staat een vakbond voor Jan met de Korte achternaam te pleitten. En is de Cao voor Postbezorgers er een , van al je wat krijgt zijn het echt kruimeltjes. De P kan op het gebied van arbeidsvoorwaarden niets doen , dan enkel er maar op hameren dat jij en je collega's het zullen moeten doen. Het liefst verenigd binnen een vakbond. Tot zolang zij jullie een speelbal van het bedrijf
Wij, postbezorgers, weten waar we aan zijn begonnen. We dienen immers zelf te zorgen voor een degelijke fiets. Tot zover niets aan de hand; we krijgen daarvoor een vergoeding (tussen de € 70,- en € 105,- per jaar afhankelijk van de contractgrootte). Na een jaar of vijf/zes beginnen de problemen; hoge reparatiekosten en/of aanschaf nieuwe fiets (± € 400,-). Voor die kosten moeten we zelf opdraaien. Velen van ons kunnen dat niet opbrengen. Wat kan de SP hieraan doen om hierin verandering aan te brengen? Momenteel is het niet mogelijk dat wij deze extra kosten afschrijven van de belasting. De politiek/belasting zou er toch voor moeten zorgen dat wij zorgeloos aan het werk gaan; we hebben de fiets immers nodig om naar het werk te gaan en de post te bezorgen. Bovendien belasten wij het milieu niet!
Gelukkig nog eentje die het begrijpt. Alle werknemers van PostNL die onder drie verschillende cao's vallen , dienen gewoon gezamenlijk mannetje aan mannetje vrouwtje aan vrouwtje op te trekken. Jullie zijn het namelijk die je laat uitspelen, en zolang je dit laat gebeuren zal men in de Groene Toren niet bang of nerveus worden. Wanneer dringt bij jullie het besef door dat PostNL bezig is om gewoon een Flexorganisatie te worden , waarin een medewerker gewoon misbruikt wordt als een wegwerpfles, Wilje dit stoppen , dat kan heel moeilijk is het niet . Gewoon alle medewerkers leggen het werk neer , gezamenlijk . Het verleden en vele acties hebben aangetoond dat er dan opeens wel veel bereikt kan worden. Geen gelul van dat kan bruin niet trekken en nog meer van die drogredenen. Je wordt uitgebuit als moderne slaaf gebruikt . Gebruik als mens nu eens je verstand en kijk eens goed naar de werkomstandigheden en vooral de centen en de waardering die je ervoor krijgt. Volgens mij kun je dan de conclusie trekken dat het hoog tijd wordt dat je echt de Poort in het slot gooit
http://www.rtvnh.nl/nieuws/182551/gedwongen-verhuizing-voor-senioren-duivendrecht-als-ik-hier-nog-wegga-is-het-horizontaal Dit is de voorbode voor de oudere postbodes ook straks, dus als ze van de ellende bij de post af zijn. Dan hoop ik dat ze geen mankementen krijgen, want dan komen ze in deze ellende. Gaan jullie nou eens een keer samen optrekken en niet alleen maar hier schreeuwen, maar probeer ook je collega's te doen beseffen dat je samen een blok kan vormen. Jullie kunnen van de bonden alles eisen, maar het begint bij ons zelf jullie moeten zeggen nu is het genoeg samen en dan staan de bonden achter jullie. Acties steeds meer door samen optrekken je ziet het bij de thuiszorg etc. dat kunnen jullie ook. Jullie kunnen ondersteund worden door de bonden, maar als jullie samen geen blok vormen dan zullen ze altijd proberen jullie uit te spelen tegen de bonden en juist dat blok te voorkomen en jullie zwakke positie te geven en angstig te maken. Het gaat er om dat er weer respect komt voor de medewerker en gegraai stopt in alle sectoren. Overheid faalt ook kijk naar Sandd en PostNL wordt op de vingers getikt vanwege oneerlijke concurrentie, maar Sandd stukloon. Succes
Verkeerde rangnummering in Nieuwegein, Den Haag , Rotterdam en Zwolle. De zoveelste blamage bij het '' afspiegelingsbeginsel ''. Zouden de direct verantwoordelijken voor het demotiveren en ruïneren van de medewerkers opnieuw de dans ontspringen ?
Humor??????? Een postbode uit Eelde is veroordeeld tot 120 uur werkstraf omdat ze 160.000 poststukken heeft achtergehouden,meldt RTV Drenthe.De 25-jarige vrouw werkte voor PostNL en verstopte de pakketjes en brieven op zolder en in haar schuur. Ze verklaarde dat ze het werk niet meer aankon na het overlijden van haar oma. De bezorgster is ontslagen. Ze kon het werk niet meer aan en krijgt dan een werkstraf ben ik nu zo slim of is die Rechter op zijn/haar achterhoofd gevallen. Straks moet zij die werkstraf nog bij PostNL doen
Dan zullen zij de onderhandelaars mee moeten geven dat de werknemers van PostNL bereidt zijn om de Poort op slot te gooien. Maar net als in 2010 zal het gros wel weer zeggen , Ik ga toch maar weer werken want ik kan het geld niet missen, En als ze naar het salaris strookje van toen en nu kijken , komen ze tot de ontdekking hadden we de Poort maar dichtehouden

Pagina's

Reactie toevoegen