Gastenboek

Onderaan deze pagina kunt u uw commentaar kwijt op de campagne "Red de Postbode". (Wilt u een vraag stellen, mail dan a.u.b. aan de webmaster.)

Reacties

Beste Lubach, Over een paar dagen mogen we stemmen, maar kandidaten wie zijn dat? Niemand heeft een idee wie het zijn en er is ook geen campagne ofzo gevoerd. Eigenlijk hetzelfde als altijd niemand laat zijn kop zien op de werkvloer. Er zitten behoorlijke rotte appels in de OR niet allemaal, maar er zit een hoog geplaatste die verschillende mensen afpoeiert terwijl hij er juist moet zijn voor de mensen. Als diegene al de mensen niet helpt, dat ervaren ze in Nijmegen en ook in Amsterdam.
Beste Postale Medewerkers ,over een paar dagen mogen jullie weer stemmen voor een Medezeggenschap. Dat is het Democratisch recht, ik zou zeggen maak daar dan ook gebruik van . Want als net bij de vorige verkiezingen maar 8% stemt , bepaalt die 8% wat er de komende jaren voor Medezeggenschap zit. En dan begint voor u het verhaal pas , U geeft de medezeggenschap niet de ongebreidelde macht , of om het op zijn Janboerenfluitjes te zeggen je geeft hun toch niet jouw pinpas en zegt ga maar shoppen. Nee een Postale medewerker , dient ook zijn mond open te doen tegenover de werkgever maar ook Medezeggenschap, en dan niet enkel bij die verdomde koffieautomaat. Hetzelfde geldt bij het besluit voor een Cao als daar ook 8% voor stemt dan moet u zich omdraaien naar U collega die dan niet gestemd heeft en hem/haar bedanken voor die uitermate goudgerande Cao. Want dat is namelijk de werkelijkheid, teveel mensen doen namelijk niet wat ze zouden moeten doen namelijk, de bek open, nee men laat een ander het opknappen , en als het dan tegenvalt geeft men anderen de schuld . De werkelijkheid is dat zij zelf schuldig zijn aan hun verslechterende positie binnen PostNogLate
@Joost en @Bengel: We kunnen terug blijven grijpen op het verleden , wie wat niet heeft gedaan of wel . Dat is niet de juiste insteek, wat voorop zou moeten staan is , hoe kunnen we gezamenlijk de belangen van de werknemers/arbeiders?Postale slaven verbeteren. Daarbij heb je twee stromingen de vakbond enerzijds en de OR anderzijds. Waarbij er een duidelijke schifting is van wie wat doet . Vakbond is het arbeidsrechtelijke , en de OR de rest. En of je nu via de vakbond of via een vrije lijst in de OR gekozen wordt , je bent of wordt gekozen , om hun belangen te vertegenwoordigen, met helaas ook oog voor de belangen van de werkgever. Die twee belangen bijten elkaar heel vaak, en te vaak heeft de OR volgens de medewerkers de oren naar de belangen van de werkgevers laten hangen. En is het vertrouwen tot nul gedaald in de MZ. En een situatie zoals Joost nu weer meldt doet geen goed aan het vertrouwen . Vertrouwen terugwinnen van de werkvloer is een heel langzaam en sijpelend proces, en begint met het laten zien open en bloot wat je doet . Transparante info in begrijpelijke taal is daarbij een eerste vereiste. Een tweede is medewerkers dienen hun OR/OC leden te kennen , en dan niet van de foteo op het verkiezingsbiljet , nee van het laten zien op de werkvloer> Dus OR/OC leden 1 dag in de week in de kantine op een werkplek , zitten en het geklaag over je heen laten komen. Als derde . de achterban meer raadplegen bij zaken die het bedrijf voorstelt, en niet het de werknemer als een voldongen feit door de keel heen duwen. Bij deze de vraag aan de huidige OR c,q de nieuwe OR wanneer is voor het laatst de werkvloer geraadpleegd over een belangrijk item> Neem nu de WTR is daarbij ooit de mening gevraagd van het personeel . En zo kun je dus een waslijst , van zaken waarbij je de nodige vraagtekens kunt zetten. Leer van fouten uit het verleden , en probeer die te vermijden in de toekomst. De OR behoort weer een Autonoom opererende Medezeggenschap te worden , die het lef heeft om tegen de stroom in te varen
@Joost....Een tijd geleden voerde medewerkers actie tegen de zaken bij postnl onder het actie commite Red de Postbode.. overal waar maar kon voerde ze acte o.a. Tweede kamer, EU parlement , hoofdkantoeren Postnl, kranten, tv programma's, arbeidsinspectie , Zembla en ga zo maar door. Zelf heb ik deze mensen gesteund als dat nodig was. Een deel van die mensen zijn inmiddels weg bij post vanwege leeftijd of een andere reden. Van 1 weet ik dat die op voorkeur stemmen is gekozen in de OR (Frank v. Breemen) en daar zoals ik hem ken zeer zeker de stem van de medewerker laat horen . Maar mijn vraag aan jou Joost waar waren in die tijd jij en de mensen van je vrije lijst? Je zegt het is nu tijd maar volgens mij is het al langer tijd. Verder zeg je er staat 1 persoon op 2 lijsten dat vind ik voor mijn gevoel niet kloppen of ben je een vrije lijst begonnen omdat je geen goede plek bij de Fnv/ Bvpp hebt bemachtigd? Overigens zeg je dat je wordt tegengewerkt maat volgens mij heb je te maken met de regels. Verder denk je eens in ik sta kandidaat bij een politieke partij maar ben lid bij een andere partij is ongeveer gelijkbare situatie maar is onbegrijpbaar voor de buitenwereld.
Aan een ieder die ontevreden is over het functioneren van OR/OC, daar bent U als medewerker ook debet aan. Eens in de zoveel jaar mag u voor een Medezeggenschap kiezen , helaas verzaakt hier dan al de grote meute . En als u na zoveel jaar tot de slotsom gekomen bent dat de OR/OC Uw belangen schijnbaar niet goed behartigd heeft , heeft U de mogelijkheid anderen te kiezen. Maar het vreemde doet zich voor U stemt en kruipt daarna in Uwen schelp terug , en laat anderen het dan opknappen voor U. Ik heb al eens meer geschreven , U heeft plichten , maar U heeft ook rechten. U mag de OR/OC terecht wijzen, U mag verzoeken dat de OR/OC transparanter is , dat de OR/OC informatiever is , dat de OR/OC zich meer op de vestiging c,q werkplek moet laten zien en horen , dat de OR/OC de belangen van de werknemer moet behartigen met inachtneming ook van het belang van de werkgever. U mag dit allemaal en U laat het telkens weer afweten. En of het nu een vakbondsfractie is of een vrije lijst het maakt niet uit een Medezeggenschap is een gekozen groep mensen , die alle werknemers in het bedrijf vertegenwoordigd. En zoals het al tijden gaat is het geloof in de Medezeggenschap tot het nulpunt gedaald. En dat probleem heeft de Medezeggenschap aan zichzelf te danken . Het pluche zit beter dan de koffie uit de koffie automaat op de werkvloer smaakt
Dat de opkomst voor de OR-verkiezingen zo laag is, verbaast me niet. Op de vestiging hangt een poster dat de OR-verkiezingen er aan komen, maar helaas is men wat cruciale informatie vergeten. Er staat niet op wanneer de verkiezingen precies zijn, hoe en waar je je stem kunt uitbrengen, wie de kandidaten zijn, en waarom je op hun zou moeten stemmen. Sowieso is de OR totaal onzichtbaar op de werkvloer. Een doodenkele keer schuift er iemand van de OR aan bij het werkoverleg, die vervolgens totaal niets zegt en alleen maar een beetje met z'n telefoon zit te spelen. Voor de rest zie je ze enkel als de OR-verkiezingen er aan komen, dan krijg je een pen of een aansteker. : |
Voor iedereen die ook vind dat het tijd wordt voor vernieuwing in de MZ, kijk eens naar de vrije lijsten die er zijn en stem daar eens op. Vorige verkiezingen heeft maar 8.24% van het personeel gestemd. Iedere stem nu op een vrije lijst telt dubbel en dwars. Kijk op onze facebook site Vrije lijsten postnl waar wij voor staan. Je mag me houden aan wat er staat. Vraag mijn collegas waar ik voor sta. Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg. Joost van Mill, lijsttrekker Partij van de medewerkers.
Dat je de OR niet op hun blauwe ogen moet geloven daar zijn wij het helemaal mee eens. Zoals mensen misschien wel hebben gehoord is onze OR MZ lijst afgekeurd. Waarom? Misschien omdat we niet bij de oude garde horen omdat we niet bij een vakbond zitten? Misschien omdat we te groot zijn, 20 man, om een bedreiging te vormen? De reden? We hebben iemand op de lijst van de OR die op de OC lijst staat van de vakbond. Wat een lef dat kan toch zomaar niet, dat je van een vakbond bent maar ook voor een onafhankelijke lijst. Net alsof MZers vijanden van elkaar zijn. Art 8.2 van het OR reglement verbiedt het zegt de voorzitter. Ook al zeggen onze juristen dat het wel mag. Morgen krijg ik uitleg van de OR jurist die mij gaat uitleggen wat ik niet goed heb gezien. Ik ben benieuwd. Misschien kan ik inderdaad wel niet zo goed lezen.
Nog steeds geen reactie....deze site is toch niet een ABVA-KABO bolwerk waar elk stukje wat ook maar een beetje uit de toon valt mbt deze bond genegeerd wordt...kom op CNV en met name BVPP...laat je onvrede horen over dit...
....en dan wordt het stil....doodstil.....waarom? Omdat niemand weet wat er allemaal geregeld is tussen bestuurder en vz-OR....graag openheid hierover....gewoon....omdat we het willen....en omdat het moet.....er is toch niets schimmigs of te verbergen.....toch?
@Het geweten : Prima reactie omtrent de fraude door de COR bij de politie. Ook ik ben zéér benieuwd hoe dit bij PostNL is geregeld.
Tis toch wat... Frankie Giltay COR voorzitter van de Politiebond....wat een janboel.....voor €100000 per jaar in hetzelfde restaurant eten...da's €2000 per week....zou de man wel een keuken thuis hebben?....en hoe is dit allemaal eigenlijk bij postnl geregeld?
@Tcmb op 20.09.2016 - 22:17 Urenroof: Ik heb als zo vaak gezegd trek die Oranje kaart , ondanks alle ellende etc laten invullen : Kopieën maken opsturen Naar OR/Vakbond?Directie . En als iedereen dit nu doet zaler wel wat veranderen . Maar ja iedereen verschuilt zich als een bange Indiaan achter een boom, en management en Directie lachen in hun vuistje. Wat ik ook als eens heb gezegd, lat elke vreemde opdracht /order maar door de leidingevende op papier gezet worden , ook dat recht heb je , en als de leidinggevende dit weigert noteer dat dan in een notitieboekje plaats/ datum/Leidingeven/Reden, zodat je als het moet e bewijzen hebt van waar en wanneer men in de fout ging. Werknemers pikken teveel van hun leidinggevenden. Nu is Urenroof een item voor de OR , en ik begrijp het wantrouwen, maar juist vanwege dit wantrouwen , moet je aan dossier vorming doen. Want een OR staat ook voor paal bij de Directie als zij dit aankaarten en Hernia trekt de bak met klachten open en ze tovert maar 2 kaarten te voorschijn .Daar staat Bernard en zijn kornuiten dan , terwijl Herna vraagt om bewijzen ., ja nee wij horen op de werkvloer > Ja wij horen maar het gaat om de bewijzen . Alles op papier en niet zwichten voor druk en onderdrukking en verkapte bedreigingen. zo een opmerking ' als voor jouw tien anderen " gewoon noteren , want het is in principe gewoon een bedreiging> En ik wil wel eens zien wat er gebeurd met zo een leidinggevende als blijkt dat hij dat tientallen keren per week zegt tegen medewerkers. Power to the Postal Worker
Is het overal zo tegenwoordig dat.ze gewoon constant uren aftrekken van je.gewerkte tijd.Je schrijft.je werktijd na de voorbereiding op en kijkt s,avonds op je app een verschil van 1 uur te weinig geboekt, ga je ermee naar de tc, oh ja, we corrigeren het wel, dit is elke week zo dat het niet klopt, zo kan ik ook voor werkgever spelen, over de rug van postbodes mooi weer spelen door tc en managers!!!
Dijsselbloem beklaagt zich over 'opmars' topbeloningen bedrijfsleven. Daar gaan we wéér !
@ Jan Splinter : Die constatering is juist.Maar het fenomeen doet zich voor , dat alles en iedereen loopt te klagen en te miauwen , bij de koffie . Maar dat het collectief zwijgt. Je hoeft niet alles te aanvaarden wat je OR afspreekt met de Direktie. Je kunt n.l ook als werknemers het vertrouwen in je OR opzeggen , en dit melden aan de W.O.R bestuurder (meestal Directie), of je eist van je OR in geval van een WTR o.i.d. een behoorlijke achterban raadpleging. Arbeiders?werknemers behoeven zich niet als makke schapen te gedragen. Met heeft plichten , maar zeker ook rechten . helaas maakt men daar geen gebruik van
De OR Productie zit in een totaal vacuüm. Veel beslissingen blijken achteraf onzorgvuldig te zijn geweest ( m.n. de WTR ). Deze OR leeft in een eigen wereld en durft niet te kiezen voor nieuwe mensen. Er wordt niet gehandeld uit algemeen belang, maar uit eigenbelang. Duidelijkheid en transparantie was en is er niet.
Hoe lang blijft het personeel van PostNL nog op zijn luie reet liggen. Net weer gelezen de problemen omtrent de WTR en de nieuwe Urenregistratie. Alle reactie op de WTR zijn dezelfde reacties die vanaf 2000 " toen we van EKP naar SCB gingen. V.b : Het hoort niet zo te zijn maar het is een kwestie van uitvoering. Het wordt een aandachtspunt Bij uitloop: Antw: Het gebeurt incidenteel vanwege niet juiste planning, ziekte, hogere storingen, enz. Veel uitzendkrachten: Antw: Het is vanwege na de plaatsing hogere personele uitstroom zowel naar de IMU en extern waardoor vacaturen vrij komen maar hogere schommelingen piek en dalen heeft ook een invloed. En het meest gegeven antwoord is ; Daar hebben wij geen herkenning bij. Dit zijn dus sinds 2000 de terugkerende antwoorden op hun plannen die medewerkers als mislukt aanduiden> Dit betekend dus dat Directie en management na 16 jaar plannen maken nog steeds niet in staat is om simpele wijzigen goed te doen verlopen. Dit heet dus falend management , en U als werknemer mag dan nog Flexiber werken ,met minder uren . Dit zelfde zie je bij de Postbestellers, alles wordt overhoop gehaald , nergens deugt het , en toch blijft met door rotzooien . Nee de Academische cijfers vanuit de Groen(t)e Toren zijn heilig verklaard en al het andere daar heeft men geen herkenning bij. En de loonslaaf van PostNL blijft alles slikken voor zoete koek. Het wordt echt tijd dat werknemers van PostNL , zich eens gaan verzetten , want anders is het straks geld meenemen om te mogen werken
Door Jan Splinter op 25.08.2016 - 16:21 Probleem is dat die '' glazen kooi zitters '' zijn vastgeroest in hun OR functioneren. Net als bij de FNV destijds is het de hoogste tijd voor verfrissing en vernieuwing. MINDER NEUZELEN EN MEER DOEN ! Dat betekend tegelijkertijd dat zij ,op de werkvloer , ook hun OR kort dienen te houden. Want geef een vinger en je hel arm is verdwenen. Maar 99 van de honderd geloven het wel. Zij zijn degenen die bij de koffieautomaat wel staan t e mekkeren , maar voor geen centimeter bereidt zijn om ook maar iets te ondernemen. Je kiest een OR en je hoopt dat zij de belangen van alle werknemers naar behoren zullen verdedigen. als je merkt dat dit niet goed gebeurd , zal je als werknemer wat dienen te ondernemen. Nu zijn er niet zo gek veel mogelijkheden. een is je kunt als valbondslid bij de vakbond klagen dat jij vindt dat de belangen van FNV niet geheel goed behartigd worden , of Als personeel van een vestiging zeg je het vertrouwen op in de OR , dit meld je dan schriftelijk aan de WOR bestuurder (Directie). Personeelsleden hebben echt wel wat te zeggen. Ds maak ook gebruik van je rechten
Probleem is dat die '' glazen kooi zitters '' zijn vastgeroest in hun OR functioneren. Net als bij de FNV destijds is het de hoogste tijd voor verfrissing en vernieuwing. MINDER NEUZELEN EN MEER DOEN !
Door OC lid Joost: Sinds het bedrijf de vernieuwing in de bedrijfsstructuur heeft veranderd , waardoor het MZ ook werd aangepast . Is de OR verder van de werkvloer verwijderd , waar je eerst nog min of meer autonoom werkende OC had (die nog wat te vertellen hadden) is dat ook weg. Als 2e doordat OR nu zoveel op zijn bordje krijgt , is dus vestiging/locatie/Scb/Depot bezoeken bijna onmogelijk. De Feeling met de achterban is dus door de verdeel en heers politiek van het bedrijf , dus heel duidelijk uitgehold. En daarbij kun je dan de vraag stellen had de OR , dan niet binnen het kader van de WOR maatregelen kunnen treffen om de feeling met de achterban toch te behouden. In veel zaken krijgen de werknemers van PostNALatig het idee dat hun vertegenwoordigers (OR) teveel de lijn van het bedrijf volgt i.p.v de belangen van alle werknemers vertegenwoordigd. Er worden afspraken gemaakt met het bedrijf waarbij personeel niet om een mening wordt gevraagd > Men heeft dan ook al jaren op de werkvloer het idee dat zij alles door de Str?t heen gedrukt krijgen. De Or besluit tot een WTR maar geen enkel personeels-lid is gevraagd wat er gebeurd op de werkvloer, nee de gemanipuleerde cijfers van TC en management worden gehanteerd . Is het dan vreemd dat het vertrouwen in een OR volkomen verdwenen is . Ga eens echt kijken 75% vast personeel en 25% flex is al jaren een fabeltje aar wordt wel gehanteerd
D66-leider Pechthold is ook weer goed bezig, hij vind het goed als het ontslagrecht verder wordt versoepeld zo dat een vast contract even veel waard wordt als de rechten van een ZZPer.
@twijfels: u heeft helemaal gelijk. De OR / MZ zou zich vaker op de zaal moeten laten zien. Helaas hebben wij ons wel aan regels te houden en moeten we wel aangeven als we op een locatie willen komen. Dan zou je zeggen, dan kunnen ze alles verbloemen. Maar als je als MZ lid regelmatig ergens komt zoals ik, weten de mensen je dan wel te vinden en misstanden te melden. Door je regelmatige aanwezigheid weten ze ook dat je ze niet in de steek laat. Het management weet dit ook en met de signalen van de vloer wordt dan ook iets gedaan. Als ze het niet doen en ik kom de volgende maand weer, dan hebben ze natuurlijk wat uit te leggen. Als je er echter zelden of nooit een MZ lid op een locatie komt, dan hebben kwaadwillende leidinggevende vrij spel. Maar ik zeg dan, meld het de OR op hun site. Als je dan nog geen reactie krijgt mail dan iemand van de MZ direct die je kent. Prettig met u kennis te maken heer twijfel ;).
Door Ger Bluffers : Ik neem aan dat je Dhr BvD persoonlijk kent : Want als je zo stellig kan zeggen dat hij nog nooit hard gewerkt heeft . Zo kan ik ook stellen dat jij dat nooit gedaan hebt Heb jij bijvoorbeeld als sjouwerman in de haven gewerkt of een solutie-tank schoongemaakt . Je kunt wel zien dat het komkommertijd is . Sommigen kruipen weer onder hun steen vandaan
Vandaag stonden de jaarcijfers van PostNL weer genoemd in de krant. PostNL kietelt beleggers, terwijl jullie keihard met een knuppel worden mishandeld. Pensioenprobleem valt mee . Weet u nog ze stonden jankend bij het Cao verleg dat de betaling aan het Pensioen als een molensteen om hun nek hing M.a.w .zij hebben U weer keihard gen???? . U heeft weer betaald en op die manier betalen zij hun aandeelhouders een leuk dividend. De koers stijgt met 8,2 % En uiteraard werd de pers in een luxe hotel op de Zuidas onthaalt om kennis te nemen van de goede resultaten. Nu blijkt dat de pensioenverplichtingen minder zwaar drukken op PostNL' s vermogen , ze hebben verder geanalyseerd wat er gebeurd als de rente nog verder daalt, Het blijkt dat de risico' s zeer beperkt zijn. Achteraf kun je dus wel weer stellen dat de kudde schapen van werknemers , zich weer in de luren heeft laten liggen door de zeeblauwe ogen van tante Hernia . En u weer tevreden bent geweest met een aalmoes i.p.v voor een duit te gaan. Tante Hernia gefeliciteerd met Uw succes
https://1meikomitee.net/html/15.winstenloon.html dit is een voorbeeld over de hele linie hoe het verdeeld is . Hoe is het dan mogelijk dat een Nederlandse werknemer , zonder blikken of blozen akkoord gaat met een principe akkoord, zonder zich ook maar te vergewissen van het feit hoe hij de afgelopen jaren enkel maar achteruit gefietst heeft. Het staatje laat toch heel duidelijk zien wie de rekening betaald. En in het staatje kunt u ook zien dat terwijl er geen winst is de inkomens van het management wel kunnen stijgen . Een arbeider is te gauw tevreden , of zoals de Neo Liberale werkgever zegt een kinderhand is gauw gevuld.
Kwam van de week een oudgediende vd post tegen. Ik vroeg haar of ze niet wil terugkomen. Toen zei ze: "het werk opzich deed ik wel graag, het enige wat me tegenzat was dat 10 man stonden te kijken hoe 2 man het werk deden". Dat vind ik echt de beste one-liner van een (oud)medewerker, ooit gehoord. En nieteens figuurlijk bedoeld. Ook letterlijk staan er tegenover de voorbereiders maar liefst 50.000 kantoorkonijnen, die rapportjes bijhouden en benzine-tanks leegrijden kris kras door het land, om bij te houden of er geen snippertjes op de grond liggen, of de rode bakken wel van de blauwe bakken worden gescheiden, persoonlijke rapportages aan de Nederland BV, etc. Zal er ooit iets veranderen voor de gewone man ? Had mijn hoop gevestigd op Trump, want van Clinton (Burocratie BV, mensen worden een nummer) verwacht ik niet veel goeds. Gesjoemel met de nominaties, Bernie ERUIT. Onlangs een linkse journalist, die opperde dat Clinton-publiek gemengd is, terwijl Trump-publiek volledig blank is, en dat dat hem zorgen baart. Dat baart inderdaad zorgen, want alle etnische minderheden (reeds 50% van VS) stemmen democratisch, terwijl blanken gemengd stemmen. Nooit meer een Republikeinse pres dus.
Neem eens een voorbeeld aan het grondpersoneel van KLM. Daar kan het dus wel !
Niet enkel Postbodes e.d worden genaaid: Winkeliers die een pakketpunt van PostNL beheren,spannen een kort geding aan tegen het postbedrijf. Ze zijn het niet eens met een verlaging van de vergoedingen die ze krijgen.Volgens branchevereniging VVP denken veel winkeliers erover ermee te stoppen. De tariefverlaging zou een winkelier gemiddeld 9000 euro per jaar kosten.Het gaat volgens de VVP soms om verlagingen van 40 procent."Dat is buiten proportie en doet geen recht aan het werk." PostNL zegt dat de tarieven verlaagd kunnen worden omdat de afhandeling is versimpeld.De VVP zegt dat dat in veel gevallen nog lang niet zo is. Deze laatste regel moeten ook zij die werkzaam zijn bij Post Na Latig eens goed op zich laten inwerken. Dit betekent in Jip en Janneke taal , hoe simpeler jouw job hoe meer winst voor Herna en haar schavuiten. Dus wanneer worden jullie nu eens echt wakker ????????????????????????????????????
De toppertjes van de politiek en van het bedrijfsleven zitten aan één tafel te eten, als de top van de politiek niet luistert dan krijgen ze de vet betaalde baantjes niet na hun politieke loopbaan. en de toppers van de vakbonden zitten in de bijkeuken de half afgekloven boutjes van de zakkenvullers op te eten (zie o.a.de loopbaan van oud minister-president Kok)

Pagina's

Reactie toevoegen