Onderteken de brief aan de nieuwe ministers

Het regeerakkoord rept met geen woord over de postsector. Zouden de kersverse ministers niet weten wat een drama zich daar afspeelt?

We roepen alle “overcompleet” verklaarde TNT’ers en TNT’ers die dreigen “overcompleet” verklaard te worden op om de onderstaande brief te ondertekenen.

De brief zullen we namens het actiecomité Red de Postbode aan de nieuwe ministers Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) sturen. Je kunt ook je persoonlijke boodschap kwijt, zodat het kabinet goed geïnformeerd van start kan gaan.

We sturen bij de brief alle namen van de ondertekenaars en de persoonlijke boodschappen mee.

Als je je Email-adres en TNT-vestiging invult, kunnen vertegenwoordigers van Red de Postbode eventueel contact met je opnemen.

Email- en vestigingsgegevens sturen we niet mee met de brief en maken we niet openbaar.

Groet,

Namens Red de Postbode,

  • Henry van Os, “overcompleet” verklaarde TNT’er bij SCB Rotterdam
  • Leo Lamers, ex-TNT’er bij vestiging Koperstraat Rotterdam
  • Woordvoerder actiecomité Red de Postbode

De brief:

Aan:

De heer Kamp, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De heer Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Van:

Mogelijk “overcompleet” verklaarde TNT’ers

Betreft:

Massa-ontslag TNT
en falende postbezorging

Den Haag, 2 november 2010

Geachte heer Kamp, Geachte heer Verhagen,

Om te beginnen gefeliciteerd met uw benoeming als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het nieuwe kabinet. In het regeerakkoord wordt met geen woord gerept over de postsector. Dat verbaast ons, zeker gezien alle recente en minder recente berichten over de mislukte concurrentie in de post. De concurrentie vindt plaats over de ruggen van de postbodes en leidt ertoe dat de kwaliteit van deze dienstverlening nu op het spel staat. Wij – de sorteerders en postbodes die te horen hebben gekregen dat we ons werk zullen verliezen – schrijven u deze brief om u bij uw kersverse benoeming te behoeden voor verdere rampen. Wij doen een dringend beroep op u om de concurrentie in postsector aan banden te leggen.

Sociaal fiasco

Zoals u wellicht weet, leidt de concurrentie in de post tot een “sociaal drama.” 15.000 banen staan op het spel. Banen van ons en onze collega’s die vaak een gezin onderhouden of een hypotheek moeten afbetalen. Wat moeten wij als we onze baan verliezen? Moeten we ons huis uit? Moeten we onze kinderen van hun sportclub afhalen? De gemiddelde leeftijd van ons en onze collega’s ligt boven de 52 jaar. Bij zo’n groot ontslag in een kort tijdsbestek is het onrealistisch dat wij gelijkwaardig werk met voldoende loon vinden. TNT is hard bezig om van echt werk pulpbanen te maken. Vaste krachten worden “overcompleet” verklaard terwijl er uitzendkrachten worden aangetrokken, zoals per 1 oktober 2010 is gebeurd. U vindt bij deze brief een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat TNT personeel zoekt, terwijl het bedrijf overal vertelt dat de postmarkt zo hard krimpt dat er geen werk meer is voor ons! En bij de bedrijven Selektmail, Sandd en TNT-dochter Netwerk VSP verdienen mensen niet eens het minimumloon. De enige reden dat wij worden ontslagen is dat het bedrijf goedkoper personeel wil omdat concurrenten ook voor weinig geld mensen post laten bezorgen. Dat mag toch niet gebeuren in Nederland? Wij vinden dat de politiek voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor deze barre situatie. Wanneer maakt u een einde aan dit sociale fiasco?

Economisch fiasco

Door de liberalisering proberen nu drie postbedrijven elkaar kapot te concurreren met steeds lagere tarieven. Intussen leidt de reorganisatiedrift van TNT tot kwaliteitverlies van de postbezorging. Door kostenbesparingen is onze werkdruk eenvoudigweg te hoog. Er blijft dan ook regelmatig post voor hele wijken staan. Met het vervangen van vaste krachten door flexibele deeltijders neemt de druk op het ervaren personeel nog verder toe. Het verloop onder het nieuwe personeel is bovendien hoog. Inwerken kost tijd. Van behoud van kennis is met het hoge verloop van nieuwe mensen geen sprake. U heeft in de Zembla-uitzending van 16 oktober bovendien kunnen zien dat TNT er zelfs bewust voor kiest om brieven die toch al te laat bezorgd zouden worden nog maar wat langer te laten liggen; dat is namelijk goedkoper. Dit gaat ons als postbodes en sorteerders zeer aan het hart. De postbezorging staat onder druk. Wanneer grijpt u in?

TNT-werknemers mogen vaak niet naar buiten treden over de wantoestanden bij TNT, op straffe van ontslag. Voor ons is dat spreekverbod een loos dreigement geworden. Wij zijn dan ook – helaas – in een positie om u te waarschuwen. Onder het motto “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”, vragen wij u: Doe iets! Begin uw nieuwe functie met een goede daad. Grijp in en stop de mislukte concurrentie in de post. Verplicht alle bedrijven om een fatsoenlijk contract en een eerlijk salaris aan hun bezorgers te geven. En zorg ervoor dat de bedrijven elkaar niet meer over de rug van de werknemers kapot kunnen concurreren.

Met vriendelijke groet,

Voornaam: *
Achternaam: *
E-mail: *
Vestiging:
Opmerking:
  Hou me op de hoogte
 
Red de Postbode
Red de Postbode
Red de Postbode
Red de Postbode